СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Сіраков Олексій Михайлович

Сіраков

Олексій Михайлович

Начальник управління безпеки банківських платіжних систем АО?«УкрСиббанк»

Народився Олексій Михайлович 18 липня 1972 р. на мальовничих схилах старого Дніпра, у колисці слов’янської культури, славетному місті Києві в родині професійного військового, офіцера Прикордонних військ КДБ СРСР. Ще з середньої школи він почав цікавитись інформаційними технологіями та практично не доступною на той час комп’ютерною технікою. Постійно відвідуючи гуртки інформатики у школі, освоїв ази роботи з комп’ютерною технікою. Закінчивши середню школу поступив на вечірній факультет Київського Університету харчових технологій та почав працювати у тому ж науковому закладі на посаді молодшого лаборанта кафедри обчислювальної техніки. Остаточне рішення пов’язати своє життя з «високими технологіями» він прийняв саме у цей період. За 9 місяців роботи на кафедрі обчислювальної техніки, завдяки бажанню пізнавати нове та удосконалювати вже придбані знання, Олексій Михайлович став завідувачем лабораторії персональних обчислювальних машин. У 1991 році Олексія Михайловича призвали на дійсну строкову службу до лав Прикордонних військ КДБ СРСР. У момент розпаду Радянського Союзу він виявив палке бажання продовжити військову службу у лавах Прикордонних військ молодої незалежної держави — України. Зважаючи на його знання в галузі комп’ютерної техніки, свою службу він продовжив у Державному комітеті Прикордонних війсь України. Під час закінчення строкової служби в лавах Прикордонних військ він брав безпосередню участь в створенні законодавчої та нормативної бази, на якій і досі базується діяльність Прикордонних військ України. За час своєї позастрокової служби ним було створено програмно-обчислювальні комплекси обліку порушників державного кордону, обліку протидії контрабандній діяльності та програмний комплекс обліку статистичних даних загальної діяльності Прикордонних військ України.

Ці програмні комплекси стали основою для обліку статистичних даних та побудови математичних моделей аналізу прикордонної служби. У створених програмних комплексах на основі накопичених статистичних даних та використання методів ­математичного очікування, було вперше здійснено вдалу спробу створення апарату моделювання та прогнозування обставин щодо спроб порушення Державного кордону України. Свій трудовий шлях Олексій Михайлович продовжив поступивши на посаду головного спеціаліста відділу технічного захисту інформації АКБ «УкрСоцБанк». Разом з вступом на новий трудовий шлях він поступив до Харківського національного університету радіо­електроніки за фахом захист інформації з обмеженим доступом. Під час роботи в АКБ «УкрСоцБанк» Олексій Михайлович прийняв участь у розбудові та вдосконаленні систем обробки платіжної інформації в електронному вигляді, створення нормативної бази та розроблення системи автоматизованого збору інформації щодо прав та повноважень користувачів у банківських платіжних системах. У березні 2006 до нього звертається керівництво АКБ «Транс­банк» з проханням допомоги в побудові роботи відділу інформаційної безпеки. За час роботи у «ТрансБанку» створив повністю працездатний підрозділ, побудував роботу в галузі захисту інформації та створив нормативну базу роботи підрозділу. У серпні 2007 р. О. М. Сіраков очолює підрозділ безпеки банківських платіжних систем АО «УкрСиббанк». Під час роботи на цій посаді йому вдається створити та запровадити у промислову експлуатацію центр сертифікації ключів банку, який відповідає всім вимогам акредитованих центрів захисту інформації. Розробити низку заходів щодо оптимізації роботи банку в галузі захисту інформації та запровадити у промислову експлуатацію заходи протидії несанкціонованим діям з ра­хун­ками клієнтів баку. У результаті праці Олексія Михайловича в банківській сфері було розроблено, випробувано та введено в ­промислову ­експлуатацію програмні рішення, що забезпечують недопущення несанкціонованого доступу до рахунків клієнтів, що доз­волило банкам України які використовують системи дистанційного обслуговування захистити десятки мільйонів гривень від несанкціонованого списання з рахунків клієнтів. Також він взяв участь у розробці рекомендацій щодо впровадження світових стандартів забезпечення безпеки в банківській галузі.