СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Семчик Віталій Іванович

Семчик

Віталій Іванович

Член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України

Народився 19 липня 1927 р. у селі Байківка Калинівського району Вінницької області. У 1959 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1958 р. працював адвокатом, потім завідувачем Фастівської юридичної консультації Київської обласної колегії адвокатів. З 1963 р. народний суддя, з 1974 р.— голова Фастівського міського суду Київської обл. З 1975 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України старшим науковим, а з 1991 р. — голов­ним науковим співробітником. Виконував обов’язки: наукового консультанта Комітету (комісії) Верховної Ради України з питань правової політики, з 1994 р. — помічника заступника голови цього ж комітету, з 2002 р. — члена кваліфікаційної комісії суддів господарських (арбітражних) судів України (1995– 2003 рр.), суддя у відставці, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.). У 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.06), у 1985 р. — дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Проблеми організаційно-правового забезпечення раціонального використання майна сільськогосподарських підприємств в умовах АПК» (спеціальність 12.00.07). Вчене звання професора присвоєно у 1997 р. (спеціальність 12.00.06). Обраний членом-кореспондентом НАН України у 1992 р., а дійсним членом (академіком) НАПрН Украї­ни — в 1993 р. Підготував 3 докторів наук і 27 кандидатів наук. Член Науково-методичної ради Верховного Суду України (1984–2003 рр.); голова ради науково-правових експертиз при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України з 1993 р.; голова Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України з 1996 р.; член наукової ради журналів «Право України» з 1997 р. та «Інтелектуальний капітал» з 2002 р.; член редакційної колегії шеститомного видання «Юридична енциклопедія»; збірників наукових праць— щорічника «Правова держава» з 1998 р. та низки інших видань.Основні напрями наукових досліджень — адміністративне, аграрне, земельне і підприємницьке право, права власності. За період наукової діяльності опублікував понад 310 нау­кових праць, серед яких 33 монографії: «Имущественные правоотношения в сельском хозяйстве» (1984 р.); «Кооперація і право»­ (1991 р.); «Нові форми сільськогосподарського виробництва (організаційно-правові питання)» (відповідальний редактор, у співавторстві, 1994 р.); «Право власності за Конституцією України» (1997 р.); «Аграрне законодавство України: проблеми ефективності» (відповідальний редактор, у спів­авторстві, 1998 р.); «Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні» (відповідальний редактор, у співавторстві, 2003 р.); «Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні» (відповідальний редактор, у спів­авторстві, 2005 р.); «Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правовові аспекти» (відповідальний редактор, у співавторстві, 2008 р.); «Правові засади інноваційного розвитку в сільському господарстві України (відповідальний редактор, у співавторстві, 2010 р.); підручники: «Кооперативне право» (відповідальний редактор, у співавторстві, 1998 р.); «Земельне право України: Підручник. Академічний курс» (у співавторстві, 2001, 2008 рр.); «Аграрне право України» (у співавторстві 1996, 1999, 2004, 2010 рр.). Нагороджений орденами «Богдана Хмельницького» III ступеня (1999 р.), «За заслуги» III ступеня (2002 р.), орденом Яро­слава Мудрого V ступеня (2007 р.), «Різдво Христове» (2000 р.), «Святого Рівноапстольного князя Володимира» УПЦ ІІІ ступеня (2002 р.), 14 медалями, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2009 р.), Почесною грамотою Президії НАН України (2005 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004 р.), лауреат премії Президії НАН України ім. М. П. Василенка (2006 р.), лауреат премії ім. Ярослава Муд­рого (2003, 2009 рр.), заслужений діяч України в галузі науки і техніки (1995 р.).