СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Середа Григорій Порфирович

Середа

Григорій Порфирович

Заступник генЕрального прокурора України, державний радник юстиції 2 класу, державний службовець першого рангу, доктор юридичних наук, ПРОФЕСОР

Народився 21 листопада 1954 р. в селі Широка Долина Великобагачанського району Полтавської області. Закінчив Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського (1981) і Київський інститут політології та соціального управління (1991) з відзнакою. В органах прокуратури працює з 1979 р. Обіймав посади помічника прокурора Глобинського району (1979–1981 рр.), прокурора Решетилівського району (1981–1984 рр.), старшого помічника прокурора Полтавської області (1984–1991 рр.), прокурора міста Кременчука (1991–1996 рр.), першого заступника прокурора Полтавської області (1996–1997 рр.), прокурора Закарпатської (1997), Луганської (1997–1998 рр.), Запорізької (2002–2004 рр.) і Полтавської (2004–2005 рр.) областей, Київської області, першого заступника Генерального прокурора України (1998–2000 рр.), заступника міністра юстиції України, голови Державного комітету України у справах національностей та міграції (2000–2002 рр.), ректора Національної академії прокуратури України (2005–2011 рр.). У вересні 2011 року призначений заступником Генерального прокурора України. Член колегії Генеральної прокуратури Украї­ни, державний радник юстиції 2 класу, державний службовець першого рангу. Доктор юридичних наук, голова науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України. Удостоєний ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, має почесне звання «Заслужений юрист України», нагороджений Грамотою і Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками «Почесний працівник прокуратури України», «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» І, ІІ та ІІІ ступенів, відомчими відзнаками. Союзом юристів України визнаний переможцем Всеукраїнського конкурсу «Юрист року-2009» в номінації «Юрист-вчений».

Середа Г.П. є автором понад 70 наукових праць (монографій, посібників, наукових статей), займається вивченням проб­лем організації роботи та управління в органах прокуратури, кримінального процесу, прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю, дізнанням і досудовим слідством. Особ­ливу увагу приділяє питанням реформування напрямів прокурорської діяльності, сучасної моделі підготовки кадрів для органів прокуратури. Здійснює наукове керівництво написанням наукових досліджень аспірантами та здобувачами. Очолює Спеціалізовану вчену раду Національної академії прокуратури України по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора /кандидата/ юридичних наук за спеціальностями: 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 12.00.10 — судоустрій; прокуратура та адвокатура. Входить до складу редакційних колегій низки провідних вітчизняних видань, головний редактор наукового фахового журналу «Вісник Національної академії прокуратури України». Основні опубліковані праці: Середа Г. П. Підтримання прокурором державного обвинувачення у суді першої інстанції: навчальний посібник / Середа Г. П., Хруслова Л. А. — К.: АПУ, 2005; Середа Г. П. Забезпечення прокурором законності надро­користування (теорія і практика прокурорського нагляду): навчальний посібник / Середа Г. П., Козьяков І. М., Корнякова Т. В. — К. —Х.: Харків юридичний, 2006; Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. — 5-е вид., перероблене і доповнене. — К.: Юрисконсульт; КНТ, 2008; Організація роботи районної (міської) прокуратури: науко­во-практичний посібник / Г. П. Середа, М. К. Якимчук, В. М. Куц та ін.; за заг. ред. Г. П. Середи. — Кіровоград: МПП «Антураж А», 2009; Підтримання прокурором державного обвинувачення: нав­чальний посібник / [Г. П. Середа, М. К. Якимчук та ін.; за заг. ред. Г. П. Середи]. — К.: Юридична думка, 2010; Середа Г. П. Прокурор у кримінальному процесі України: монографія / Середа Г. П. — К.: наук.-вид. відділ Національної академії СБ України, 2010.