СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Скрипнюк Олександр Васильович

Скрипнюк

Олександр Васильович

академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, керівник управління по зв’язках з органами державної влади та міжнародними організаціями

Скрипнюк Олександр Васильович народився 5 квітня 1960 р. в селі Перемишель на Хмельниччині. У 1986 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «історія», у 1995 р. — Одеський національний університет імені І. Мечникова за спеціальністю «правознавство». Стажувався в університеті штату Міннесота (США) за напрямом «державне управління». Після захисту кандидатської дисертації працював начальником відділу, заступником начальника управління, начальником управління суспільних та гуманітарних наук Вищої атестаційної комісії України при Кабінеті Міністрів України. З 2004 р. є керівником Управління міжнародних наукових зв’язків Національної академії правових наук України (НАПрНУ). У 1996 р. захистив докторську дисертацію з юридичних наук на тему «Розбудова Української держави на сучасному етапі», у цьому ж році отримав звання професора. З 1992 р. О. В. Скрипнюк за сумісництвом веде педагогічну та науково-дослідну роботу. Працював доцентом, професором кафедри порівняльного правознавства Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. З 1997 р. бере активну участь у відродженні першого в Східній Європі університету — Острозької академії (нині — Національний університет «Острозька академія»), стояв біля витоків створення його правничого факультету, був організатором-завідувачем кафедри історії та теорії держави і права, а згодом — кафедри конституційного права. Під його керівництвом у Національному університеті «Острозька академія» створено науково-правничий осередок, підготовлено 8 докторів та 18 кандидатів наук. З 2006 р. завідує також відділом теорії права Інституту приватного права та підприємництва НАПрН України. Бере активну участь у реалізації наукових проектів та програм Націо­нального інституту стратегічних досліджень при Президентові України та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. О. В. Скрипнюк зробив вагомий внесок у розвиток конституційного права, державного управління, теорії держави і права.

Наукові результати О. В. Скрипнюка оприлюднені в понад 300 наукових працях, з яких — 52 монографії, найважливішими з них є: «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні» (1995 р.), «Соціальна держава в Україні: проблеми теорії і практики» (2000 р.), «Конституція України та її функції; проблеми теорії і практики її реалізації» (2005 р.), «Демократія; Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика» (2006 р.), «Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави» (2008 р.), «Курс сучасного конституційного права України. Академічне видання» (2009 р.), «Конституційне право України, Академічний курс» (2010 р.), «Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: в 2-х тт.» (2010 р.). Він є співавтором фундаментальних академічних видань «Острозька академія ХVІ–ХVII ст. Енциклопедія» (1997 р.). «Юридична енциклопедія: в 6-ти тт.» (1998–2004 рр.). «Великий енциклопедичний юридичний словник» (2007 р.). «Правова система України: історія, стан та перспективи: в 5-ти тт.» (2008 р.), «Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: у 2-х кн.» (2008 р.) та ін. Упродовж багатьох років О. В. Скрипнюк бере активну участь в академічному та громадському науковому житті. Він є членом робочої групи законодавчого та інституційного забезпечення реформ Комітету з економічних реформ Кабінету ­Міністрів України, членом робочої групи РНБО України з вивчення питання дотримання в Україні конституційних прав і свобод людини і громадянина, головою Координаційного бюро з проблем конституційного права. Заступник голови редакційної ради журналу «Юридична Україна», членом редколегії наукових часописів: «Вісник Національної Академії правових наук України», «Право України», «Держава і право», «Щорічник українського права НАПрН України». Він є членом докторських спеціалізованих вчених рад Національного­ інституту стратегічних досліджень при Президентові ­України, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Націо­нальної юридичної академії України ім. Ярослава Муд­рого. Наукова, педагогічна та громадська діяльність О. В. Скрип­нюка здобула визнання. Йому присвоєно звання «Заслужений юрист України», лауреат премії ім. М. П. Василенка НАН Украї­ни, лауреат академічної премії ім. Ярослава Мудрого, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, орденами святого князя Острозького, святого князя Володимира, святих Кирила і Мефодія, великою срібною медаллю «Князь Василь-Констянтин Острозький», Золотою медаллю НАПН України «К. Д. Ушинський» та іншими.