СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЩекович Олена  Сергіївна

Щекович
Олена Сергіївна

Професор кафедри менеджменту і адміністрування Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

Доктор економічних наук, доцент.
Галузь, яку досліджує Олена Сергіївна Щекович — економіка та управління національним господарством. Чимало наукових робіт стосуються аграрного сектору. Народилася 1 листопада 1976 р. у м. Кривий Ріг. Закінчила обліково-економічний факультет Київського державного економічного університету. Трудову діяльність розпочала у 1992 р. лаборантом учнівсько-студентської бригади малого державного підприємства «Гранат». Через деякий час вже обіймала посаду бухгалтера-розраховувача цього підприємства. Невдовзі працювала бухгалтером-фінансистом ТОВ «Південно-українські цінні папери, оператором ЕОМ служби з контролю за витрачанням газу ВАТ «Криворіжгаз». Подальший професійний шлях продовжила бухгалтером у приватному підприємстві «Східно-українська дистриб’юторська компанія» та Дніпропетровсь­кій дирекції УДПЕЗ «Укртелеком» центрального електрозв’язку м. Кривий Ріг.

З 1999 р. Олена Щекович — асистент, викладач та старший викладач кафедри економічних дисциплін приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування». У 2002 р. — завідувач кафедри обліку і аудиту, з квітня 2003 р. — старший викладач кафедри економіки та бухгалтерського обліку на підприємствах. Через півроку — старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін криворізького факультету Національної металургійної академії України. З 2005 р. — доцент кафедри банківської справи Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету. У 2011 р. — завідувач кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «КНУ». З 2014 р. — професор кафедри менеджменту і адміністрування ДВНЗ «КНУ». Основні напрями наукової роботи: розробка рекомендацій щодо державного регулювання стратегічного розвитку аграрного сектору України як базової складової забезпечення суверенності держави; розробка програми державного регулювання та прогнозування окремих макроекономічних процесів перспективних стратегічних секторів національного господарства. У 2005 р. присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук, а у 2008 р. — вчене звання доцента. З 2011 р. — доктор економічних наук. За час наукової діяльності Олена Сергіївна опублікувала 90 робіт, серед них навчальні посібники з рекомендацією Міністерства освіти та науки України. Олена Щекович — голова спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством». Активно займається громадською та політичною діяльністю, радник народного депутата від партії «Батьківщина», а також член цієї партії. Життєвим кредо обрала вислів письменника А. П. Чехова: «В людині має бути все прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки». Людина — саме в неї Олена Щекович вірить.

Olena S. Shchekovych
DSc (Economy), As. Prof.

Professor of Management and Administration Department, the State Institution of Higher Education «Kryvyi Rih National University». Fields of research: development of recommendations for state regulation on strategic development of Ukrainian agricultural sector as a basic component of ensuring the sovereignty of the state; development of state regulation programme and forecasting of some macroeconomic processes of promising strategic sectors of the national economy.