СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЮрлов Владислав  Михайлович

Юрлов
Владислав Михайлович

Професор кафедри внутрішньої медицини № 4 Одеського національного медичного університету

Доктор медичних наук, професор.
Владислав Михайлович Юрлов — один із засновників впровадження в навчальний процес методики диференційного діагнозу, провідний фахівець з діагностики та лікування патологічної кровоточивості. Народився 29 грудня 1940 р. у с. Скоморохи Житомирської області в родині кадрового офіцера. З початком війни в 1941 р. родину евакуювали в м. Джамбул (Казахстан). Закінчив Куйбишевське суворівське військове училище, Ташкентське вище загальновійськове командне училище. Ленінський стипендіат Куйбишевського медичного інституту, який закінчив з відзнакою за фахом «Лікувальна справа». Працював у клінічній ординатурі, аспірантурі кафедри госпітальної терапії інституту. Вихованець школи терапевтів професорів А.І. Германова та В. А. Германова. Захистив кандидатську дисертацію «Гемокоагуляція хворих деякими формами анемій і лейкозів при лікуванні ерігемом, лейкотромбоцитарною суспен­зією та прямими гемотрансфузіями». Подальші дослідження присвячені розшифровці етіології, патогенезу і лікування спадкоємних захворювань, пов’язаних з

патологією тромбоцитів. Захистив докторську дисертацію «Геморагічні тромбоцитопатії (етіологія, патогенез, клініка, діагностика, і лікування)». Обґрунтував і створив класифікацію геморагічних тромбоцитопатій, розробив принципи діагностики та лікування. З 1982 р. протягом 25 років завідував кафедрою госпітальної терапії Одеського медичного інституту, 5 років був проректором інституту з наукової праці. На кафедрі сформовані 2 наукові напрямки. По-перше, розпочаті дослідження порушень тромбоцитарно-­судинного гемостазу у хворих з ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою, захворюваннями бронхо-легеневої системи, за результатами запропоновані нові методи діагностики і лікування. По-друге, розроблені нові методи лікування внут­рішніх захворювань за допомогою преформованих фізичних факторів. Владислав Юрлов створив наукову і терапевтичну школу, представлену 2 докторами та 24 кандидатами медичних наук. Нині на всіх терапевтичних кафедрах університету працюють його учні та послідовники. Підготував понад 30 клінічних ординаторів, що очолюють різні відділення лікарень в Україні та за кордоном. Вдосконалив та впровадив у клінічну практику метод диференціальної діагностики захворювань, написав навчальний посібник «Диференціальна діагностика внутрішніх хвороб» (В. М. Юрлов, І. М. Кульбаба, 2002). Має 8 патентів, понад 200 наукових праць, з них 11 навчальних посібників і монографій, 7 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України і Росії, 5 інформаційних листів. Книга «Критерії діагностики, сучасні класифікації і лікування захворювань внутрішніх органів» витримала 2 видання. Понад10 років був членом 2 спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, тривалий час очолював університетську наукову проб­лемну комісію, методичну комісію з терапевтичних дисциплін. Член редколегії журналу «Український гомеопатичний щорічник». Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник охорони здоров’я» МОЗ України. Одружений. Людмила Миколаївна 25 років завідувала патологоанатомічним відділенням залізничної лікарні. Донька Людмила — кандидат медичних наук, завідувач відділенням косметології медичного центру пластичної естетичної хірургії та косметології «Моцарт». Має двох онуків. Кредо: «Платон мій друг, але істина дорожча».

Vladyslav M. YURLOV
MD, Prof.

Professor of the Department of Internal Medicine 4, Odessa State Medical University. Fields of research: etiology identification, pathogenesis and treatment of hereditary diseases associated with platelet disorder; classification of haemorrhagic thrombocytopathy, guidelines development for diagnosis and treatment; introduction into clinical practice of the method of differential diagnosis of internal diseases.