СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШоробура Iнна  Михайлівна

Шоробура
Iнна Михайлівна

Ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, академік Академії наук вищої освіти України та Української технологічної академії, дійсний член Академії педагогічних та соціальних наук.
Видатний педагог, шанований ректор Інна Михайлівна Шоробура майстерно застосовує особистісно-орієнтований підхід, сприяючи розкриттю потенційних можливостей майбутніх вчителів. Створила власну наукову школу з питань історії педагогіки, впроваджуючи кращі традиції в навчальний процес.. Народилася у 1970 р. у м. Кам’янець-Подільський. Закінчила із золотою медаллю школу № 1 м. Хмельницького, із відзнакою — географічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича. З 1992 р. викладала географію та економіку у школах м. Хмельницького. У 1998 р. стала переможцем Міжнародного конкурсу вчителів географії, що відбувся в міжнародному дитячому центрі «Артек», у 2000 р. — переможцем міського та обласного конкурсів «Учитель року» в номінації «Географія». Захистила кандидатську дисертацію «Соціалізація старшокласників у процесі вивчення гуманітарних

предметів» (2001). Згодом очолила кафедру педагогіки та психології Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту, з 2005 р. доцент. З 2006 р. — проректор з навчальної роботи (згодом — перший проректор) Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (ХГПА). У 2007 р. захистила докторську дисертацію «Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (ХІХ–ХХ ст.)». З 2008 р. — професор кафедри педагогіки та психології. У 2009 р. І. М. Шоробуру обрано ректором ХГПА. Голова ради директорів та ректорів ВНЗ І–ІІІ рівня акредитації Західного регіону. Інна Михайлівна є членом комісії з ліцензування та акредитації ВНЗ України; членом експертної ради МОН України, 3 спеціалізованих вчених рад. Науковий доробок становить понад 250 праць. Нагороджена нагрудними знаками «Відмінник народної освіти України», «За наукові досягнення», грамотами МОН України, НАПН України та ін. ХГПА — один з найстаріших вишів на Поділлі, пройшов славний 95-річний шлях: від педагогічних курсів до вищого педагогічного закладу із структурним підрозділом — педагогічним коледжем. Нині підготовка фахівців здійснюється за 8 напрямами 13 спеціальностей, таких як: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Музичне мистецтво», «Практична психологія», «Хореографія», «Образотворче мистецтво», «Культурологія», «Українська мова та література», «Мова та література (англійська)». На базі академії діє аспірантура за спеціальностями «Теорія та методика професійної освіти», «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; спеціалізована вчена рада. Ректор вишу І. М. Шоробура є головним редактором збірників наукових праць «Педагогічний дискурс», «Актуальні питання мистецької педагогіки», «Наукові записки аспірантів та молодих вчених ХГПА».

Inna M. Shorobura
DSc (Pedagogics), Prof., Honoured Scientist of Ukraine, Academician of Higher Education Academy of Sciences of Ukraine and Ukrainian Technological Academy, Member of the Academy of Pedagogical and Social Sciences.

Rector of Khmelnytsky Humanitarian and Pedagogical Academy. Fields of research: history of pedagogy, development of school geographical education in Ukraine, general pedagogy and theory of education.