СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШовкопляс Володимир  Миколайович

Шовкопляс
Володимир Миколайович

Завідувач відділу геології антропогену Інституту геологічних наук НАН України

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Геологів вважають романтиками, які кочують по країнах і континентах. Проте, насамперед, робота потребує витривалості, іноді виснажлива. Володимир Миколайович Шовкопляс присвятив майже 60 років свого життя вивченню будові нашої планети, її природних і мінеральних багатств, їздив в експедиції, та більше часу проводив за копіткими дослідженнями у наукових лабораторіях. Народився 15 жовтня 1929 р. у Москві. В дитячому віці з батьками переїхали до України, вчився у київській школі. Батько, Микола Євдокимович, був професором Інституту філософії марксизму-ленінізму Української академії наук, його приклад відіграв свою позитивну роль у виборі майбутньої професії сина. Упродовж 1952–1957 рр. навчався в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, здобув освіту на географічному факультеті. Працювати Володимир Миколайович почав науковим співробітником в Інституті геологічних наук НАН України у 1957 р. Відтоді в цьому закладі займається науковою діяльністю все життя, з 1981 р. обіймає посаду завідувача відділу геології антропогену.

У колі наукових досліджень вивчення геології антропогенного періоду, проблеми хронології четвертинного періоду, стратиграфії, екології континентальних та морських відкладів. Брав участь в рейсах з вивчення геології дна Світового океану на науково-дослідних суднах АН УРСР «Михайло Ломоносов», «Академік Вернадський», «Професор Водяницький». Досліджували геологічні відклади Чорного і Середземного морів та Атлантичного океану. Вперше розробив методику визначення віку четвертинних відкладів термолюмінесцентним методом. На основі цього методу захистив докторську дисертацію (1974). Метод набув широкого визнан­ня наукової спільноти. Зок­рема, результати лабораторних досліджень зацікавили польських колег, які приїздили в Україну, запозичили досвід і застосовували у Польщі — Люб­лені і Варшаві. Під керівницт­вом Володимира Миколайовича захищено 8 кандидатських дисертацій. Володимир Шовкопляс у співавторстві опублікував близько 7 монографій, 217 друкованих праць. Головні з них: «Геохронология СССР: новейший етап» (1974), «Субаэральные отложения северного Приазовья» (1981), «Антропоген України» (1979), «Стратиграфія верхнього протерозою, фанерозою України» (2014). Здобутки науковця відзначені грамотою президії НАН України. Досвідченого фахівця обрано головою спеціалізованої вченої ради Інституту геології НАН України. Одружений. Таміла Кузьмівна працювала викладачем хімії в Інституті легкої промисловості, донька — Людмила Володимирівна. Кредо, якому залишається вірним Володимир Миколайович, просте і мудре — бути чесним.

Volodymyr M. Shovkoplias
DSc (Geology and Mineralogy), Prof.

Chairman of the Department of Quaternary Geolo­gy, Institute of Geological Sciences, the NAS of Ukraine. Fields of research: study of anthropogenic period geo­logy, problems of Quaternary chronology, stratigraphy, ecology of continental and marine sediments.