СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШендрик Владислав  Володимирович

Шендрик
Владислав Володимирович

Начальник кафедри оперативно-розшукової діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ, полковник міліції

Доктор юридичних наук, професор.
Будуючи своє життя за принципами справедливості, відданості обов’язку і збереження правопорядку, Владислав Володимирович пов’язав свою діяльність зі службою в органах внутрішніх справ. Значний досвід практичної роботи в підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю та слідчих підрозділах реалізував у науковій діяльності. Створив власну наукову школу. Народився 10 червня 1968 р. у Харкові в сім’ї службовців. Навчався у школі при посольстві СРСР в Польській Народній Республіці. Вищу освіту здобув в Харківському авіаційному інституті, який закінчив з відзнакою. Упродовж 1986–1988 рр. проходив службу в лавах Радянської Армії. Трудову діяльність розпочав у 1993 р., а з 1994 р. професійне становлення Владислава Шендрика пов’язано з  органами внутрішніх справ. Пройшов шлях від опер­уповноваженого до заступника начальника відділу по розслідуванню злочинів в сфері економіки Головного управління МВС України в Харківській

області. Водночас фахові знання здобував на заоч­ному відділенні Університету внутрішніх справ (нині — Харківський національний університет внутрішніх справ), отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство». Науково-педагогічну діяльність В.В. Шенд­рик розпочав у 2000 р. в Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС), де у 2005 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Оперативно-розшукова діяльність». У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему «Попередження злочинів оперативними підрозділами органами внутрішніх справ України» зі спеціальності «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». У 2010 р. присвоєно вчене звання — старший науковий співробітник, з 2015 р. — професор. Успішно займається науковою роботою, автор та співавтор понад 120 наукових, навчальних та навчально-методичних праць. Серед них підручники, посібники, у тому числі з грифом МОН та МВС України, статті у фахових виданнях. На конкурсах Міністерства внутрішніх справ України на краще наукове, навчальне та періодичне видання у системі МВС України наукові розробки В. В. Шендрика щорічно отримують призові місця. У колі інтересів науковця — оперативно-розшукова діяльність, попередження злочинності, протидія кіберзлочинності. Владислав Володимирович є головою спеціалізованої вченої ради ХНУВС із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальностей за закритою тематикою та членом спеціалізованої вченої ради ХНУВС. Має власну наукову школу, під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій та виконується ряд докторських та кандидатських досліджень. Бере активну участь як опонент на захисті дисертацій. Входить до складу редколегій низки наукових періо­дичних видань. За вагомі досягнення у науково-педагогічній та службовій діяльності В.В. Шендрик неодноразово заохочувався нагородами та відзнаками МВС Украї­ни, Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної організа­ції Союзу юристів України. Дотримуючись принципу «Рух — це життя», активно займається спортом. У складі збірної команди ХНУВС з міні-футболу неодноразово був чемпіоном світу серед поліцейських.

Vladyslav V. Shendryk
DSc (Law), Prof.

Chairman of the Department of Operational and Investigative Activities, the Kharkiv National University of Internal Affairs, Colonel of militia. Fields of research: operational and investigative activities, crime prevention, cybercrime combating.