СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЧмиленко Федір  Олександрович

Чмиленко
Федір Олександрович

Завідувач кафедри аналітичної хімії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (1994–2015)

Доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України.
Всесвітньо відомий педагог, учений Федір Олександрович Чмиленко за роки відданої праці згуртував навколо себе однодумців, виховав кілька поколінь вчених-хіміків. Створив наукову школу сучасних інструментальних методів аналізу. Народився 22 червня 1948 р. у м. Дніпропетровськ в робітничій сім’ї. У 1971 р. закінчив з відзнакою хімічний факультет Дніпропетровського державного університету, продовжив навчання в аспірантурі, захистив кандидатську дисертацію. З 1974 р. — асистент, з 1980 р. — доцент, з 1994 по 2015 рр. — завіду­вач кафедри аналітичної хімії Дніпропетровського націо­нального університету ім. Олеся Гончара. У 1997 р. захистив докторську дисертацію. З 1998 р. — професор. Під керівництвом Ф. О. Чмиленка захищено 17 кандидатських та 1 докторська дисертації. Випереджаючи ідею зовнішнього незалежного тестування, наприкінці 90-х рр. розробив принципи тестового екзамену з хімії та

запровадив їх в ДДУ, з подальшим виданням тестів з хімії для абітурієнтів «Завдання та тести. Хімія» у співавторстві. Коло наукових інтересів Ф. О. Чмиленка вражає. Вчений-хімік разом з учнями розробив теорію аналітичного сигналу та встановив закономірності фізичної дії на речовину, задля цілеспрямованого керування поведінкою аналітичного сигналу та аналітичного процесу, вдосконалив фізичні і фізико-хімічні методи аналізу. Вперше запропонував полімери для модифікації органічних реагентів. Розробив тест-системи для контролю якості харчових продуктів та технологічних процесів. Удосконалив методику викладання хімії в середній і вищій школах. Бере участь у вирішенні хімічних проблем космічної галузі та медицини. Є одним із розробників нового методу аналізу «Сонолюмінісцентна спектроскопія». Різнопланові праці створені завдяки феноменальній пам’яті, легкості охоплення проблеми загалом, вмінню надихати учнів своїми ідеями, які успішно реалізують аспіранти та студенти. Ф. О. Чмиленко — автор і співавтор понад 1000 наукових робіт (монографії, огляди, майже 70 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 6 державних стандартів щодо аналізу харчової солі, навчально-методичні посібники, 9 — із грифом МОН та 4 монографії). Відмінник освіти України, відмінник вищої школи СРСР, заслужений професор університету, двічі Соросівський доцент, лауреат премії Міжнародного освітнього фонду ім. Ярослава Мудрого та нагрудного знака державного департаменту інтелектуальної власності МОН України «Творець», орденоносець Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів і Європейської академії природничих наук (орден «Золота корона» й диплом за відкриття «Закономірний зв’язок між інтенсивністю потоку-квантів випромінювання, що пройшли шар багатофазного матеріалу, і його фізико-хімічними характеристиками»). Вчений активно займається громадською діяльністю. Працював у раді молодих учених м. Дніпропетровська, очолював профбюро факультету та, як депутат, — комітет з освіти та науки Жовтневої ради м. Дніпропетровська. Людська посмішка — найважливіше в житті Федора Чмиленка. Цінує дружбу. Життєве кредо: «З доб­рими помислами ідіть першими на зустріч з іншими».

Fedir O. Chmylenko
DSc (Chemistry), Prof., Honoured Scientist of Uk­raine, Academician of the High School Academy of Scien­ces of Ukraine.

Chairman of Analytical Chemistry Department, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University (1994–2015). Fields of research: analytical chemistry of low concentrations, trace metal concentration, theory of analytic process, theory of analytic signal, modification of organic reagents, methodology of teaching chemistry, chemical problems of space industry.