СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЧернявська Людмила  Iванівна

Чернявська
Людмила Iванівна

Завідувач відділу сировини, контролю та обліку виробництва Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості, професор Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій

Доктор технічних наук, професор.
Провідний спеціаліст-науковець цукрової галузі, Людмила Іванівна Чернявська розробила нові методи оцінки якості цукрових буряків та прогнозування технологічних показників їх переробки, що взяті за основу державних стандартів України. Досвідчений педагог, готує інженерні та наукові кадри для цукрової промисловості. Народилась 20 березня 1948 р. у с. Мовчанівка Житомирської області. Навчалася у Кам’янець-Подільському технікумі харчової промисловості. У 1973 р. з відзнакою закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості, здобула освіту на факультеті технології цукристих речовин. Працювала на Ситківському та Гніванському цукрових заводах на Вінниччині, на Бердичівському та Корнинському — на Житомирщині. З 1975 р. — аспірантка Всесоюзного науково-­дослідного інституту цукрової промисловості.

У 1980 р. захистила кандидатську дисертацію, у 1997 — докторську. В УкрНДІЦП працює з 1978 р. Пройшла шлях від молодшого наукового спеціаліста до завідувача відділу. З 1988 р. викладає на кафедрі цукристих речовин Національного університету харчових технологій. В Інституті післядипломної освіти НУХТ є професором кафедри виробництва цукру та сахаридів. З 1998 р. очолює технологічну службу інжинірингової компанії ТОВ «ФІРМА «ТМА», яка займається створенням і випуском нового обладнання та удосконаленням технологічних процесів на цукрових заводах України та ближнього зарубіжжя. Вивчаючи іноземний досвід, у 2010–2014 рр. відвідала цукрові заводи Нідерландів, Франції та Польщі. У колі наукових інтересів Людмили Чернявсь­кої — вдосконалення та впровадження нових методів зберігання цукрових буряків з метою зменшення втрат цукру; розробка нових методів контролю сировини та готової продукції, удосконалення технологічних процесів під час переробки цукрових буряків. Автор та співавтор близько 300 наукових та методичних праць, у тому числі 98 статей у зарубіжних виданнях, 14 навчально-методичних розробок, 4 монографій, 2 підручників, 5 навчальних посібників, 10 державних стандартів України, 8 патентів на винахід. Підготувала 3 кандидатів технічних наук. Керує підготовкою аспірантів УкрНДІЦП та країн ближнього зарубіжжя. Член науково-технічної ради УкрНДІЦП, технічної ради Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор», спеціалізованої вченої ради НУХТ, редколегії журналу «Цукор України», технічних комітетів «Цукор і крохмалепатокові продукти» та «Насіння та коренеплоди цукрових буряків». У 1998 р. очолювала національну делегацію зі вступу України до Міжнародної комісії по уніфікації методів випробувань у цукровому виробництві (ICUMSA). Займається збереженням наукової спадщини та унікального бібліотечного фонду УкрНДІЦП. Нагороджена Трудовою відзнакою «Знак Пошани» Мінагрополітики та продовольства України та Почесною грамотою НАЦУ «Укрцукор». Має велику дружню родину — 2 сестри та 3 брати. Найрідніші — це батьки, які завжди підтримували, раділи успіхам. Улюблений вислів: «Вік живи — вік вчись».

Liudmyla I. Cherniavska
DSc (Engineering), Prof.

Head of the Department of Raw Materials, Production Control and Accounting, Ukrainian Research Institute of the Sugar Industry, Professor of the Department of Sugar and Saccharides, the Institute of Post-Diploma Training, the National University of Food Technologies. Fields of research: development and introduction of new methods of quality assessing of sugar beet and forecasting technological parameters of their processing; development of new control methods of raw materials and finished products; improvement of technological processes during sugar beet processing.