СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЧепіль Марія  Миронівна

Чепіль
Марія Миронівна

Завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України.
Відомий вчений з яскраво вираженою креативністю, організатор науково-педагогічної справи, Ма­рія Миронівна Чепіль вболіває за національну освіту. Народилася 23 жовтня 1961 р. у с. Гірське Миколаївського району Львівської області в селянській родині. У сім’ї шанували Боже Слово, християнські звичаї, українську пісню, національні традиції. Закінчила із відзнакою Самбірське культурно-освітнє училище (1979) та Київський національний університет культури і мистецтв (1985). Пройшла шлях професійного становлення, по­в’я­заний із системою позашкільної та вищої освіти. Кандидат педагогічних наук (1993), доцент (1998), доктор педагогічних наук (2002), професор (2003). З вересня 2006 р. — завідувач кафедри педагогіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2004 р. — професор, а з 2009 р. — завідувач кафедри історії виховання і порівняльної педагогіки Інституту педагогіки Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща).

У колі наукових інтересів Марії Чепіль — історія української освіти і виховання другої половини ХІХ–ХХ ст., порівняльна педагогіка, теорія і методика виховної роботи. Автор 300 публікацій, серед них 16 монографій, 33 посібники для студентів педагогічних ВНЗ, низка статей у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях. Інформація про науково-організаційну діяльність Марії Миронівни увійшла до енциклопедії «Учені України», «Міждисциплінарної академії наук», «Zlota Ksiega Nauk Spolecznych». Під керівництвом професора М. М. Чепіль підготовлено 1 доктора і 20 кандидатів педагогічних наук. Ще 4 теми докторських та 5 — кандидатських дисертацій виконуються молодими здобувачами. Керівник 11 міжнародних проектів, стипендіальних програм і грантів, які отримали викладачі та аспіранти кафедри. Член спеціалізованих учених рад при університетах України та Польщі (з 2002 р.), експертної ради з освіти при ДАК з ліцензування та акредитації ВНЗ І–IV рівнів акредитації МОН України (2011–2014), наукової ради Центру Східної Європи Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (з 2013 р.). Координатор міжнародного товариства Mon­tessori Research Europe (MoRE) в Україні, член Львівської організації Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Григорія Ващенка. Редактор розділу «Педагогіка» збірника наукових праць ДДПУ імені Івана Франка «Людино­знавчі студії», 24 збірників наукових праць, член редколегій 5 наукових видань в Україні і 2 за кордоном. Лауреат іменної премії для відомих учених НАН України та вищих навчальних закладів (2007). Нагороджена грамотами Львівської облдержадміністрації за плідну наукову працю, особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів для педагогічної галузі України (2010), розвиток вітчизняної науки і освіти (2011), медаллю НАПН?України «Ушинсь­кий К. Д.» (2012), подякою МОН України (2014). Марія Чепіль посадила своє дерево у розкішному саду, оберігає родинне коло, в якому надійний чоловік — Євген, чуйна дочка Ореста — кандидат педагогічних наук, доцент, стипендіат Міжнародної магістерської програми «Erasmus» (2009, 2010), Урядової стипендії Фонду стипендій Австрійської Республіки для аспірантів — OEAD (2011), Польського комітету ЮНЕСКО (2011), стипендії імені Лейна Кіркланда (2013–2014 рр.). Життєве кредо: «Я долаю — встигайте за мною».

Mariya M. Chepil
DSc (Pedagogics), Prof., Academician of the Higher Education Academy of Sciences of Ukraine.

Chairperson of the Department of General Pedagogy and Preschool Education, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Fields of research: history of Ukrainian education and training of the late 19–20 centuries, comparative pedagogy, theory and methods of educational work.