СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЧаплинський Костянтин  Олександрович

Чаплинський
Костянтин Олександрович

Начальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Доктор юридичних наук, професор.
Маючи глибокі професійні знання і високу кваліфікацію, юрист-науковець Костянтин Чаплинський займається багатогранними напрямами наукових досліджень: криміналістика, кримінальний процес, оперативно-розшукова діяльність (вивчення злочинної діяльності, протидія розслідуванню, проб­леми тактики, удосконалення слідчої діяльності, проблеми підготовки фахівців, наукового криміналістичного забезпечення правоохоронної практики). Народився 1 жовтня 1976 р. у м. Дніпропет­ровськ. Трудову діяльність розпочав слідчим слідчого відділення Дніпропетровського міського управління УМВС України в Дніпропетровській області. У 2000 р. закінчив Національну академію внут­рішніх справ України за спеціальністю «Правознавство», у 2005 р. — Дніпропетровську державну фінансову академію України за спеціальністю «Фінанси». Навчання поєднував з викладацькою роботою на кафедрі

криміналістики Юридичної академії МВС. У 2003 р. К. О. Чаплинський захистив кандидатську дисертацію, 2011 р. — докторську. З 2007 р. К. О. Чаплинський очолює кафедру криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внут­рішніх справ. Активно продовжує досліджувати проблеми, пов’язані з процесуальним та криміналістичним забезпеченням розкриття й розслідування злочинів, удосконалення положень теорії доказів у кримінальному процесі. Створює наукову школу, основними напрямами якої є наукове забезпечення боротьби зі злочинністю, тактичні проблеми досудового розслідування. К. О. Чаплинський входив до складу робочої групи з підготовки нового Кримінального процесуального кодексу України (2011–2012). Брав участь у розробці законодавчих актів, що регулюють окремі аспекти боротьби зі злочинністю, концепцій реформування правоохоронної системи України. Член спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, яку очолював у 2012–2013 рр.; член редакційної колегії наукових періодичних видань «Науковий віс­ник Дніпропетровського державного університету внут­рішніх справ», «Вісник Академії митної служби України». Костянтин Олександрович — учасник багатьох всеукраїнських та міжнародних конференцій. Спілкування з колегами, обмін професійним досвідом, постійне самовдосконалення надають відомому юристу наснаги для пошуку нових тем для досліджень у правознавчій галузі. Свої знання і спостереження юрист-науковець прагне передати молодим фахівцям, сприяє становленню і розвитку професійно-наукового потенціалу кафедри, яку очолює. Під керівництвом К. О. Чап­линського захищено 5 кандидатських ди­сер­тацій. Автор понад 100 наукових праць, з них 5 монографій, 2 підручника, 12 навчально-практичних посібників, 70 наукових статей. Нагороджений 14 медалями та відомчими відзнаками МВС, зокрема «За сумлінну службу» ІII, ІІ та І ступенів, «За відзнаку в службі» IІ та І ступенів, «Кращий працівник МВС України», «Почесний знак МВС України». Одружений, має доньку.

Konstiantyn O. Chaplynskyi
DSc (Law), Prof.

Head of the Department of Criminology, Forensic Medicine and Psychiatry, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs. Fields of researches: tactical providing of the investigation of criminal gangs; tactical basis for preliminary investigation; features of confrontations; tactical stratagems of a search; organizational and tactical fundamentals of investigative experiment; promotion of human rights during the interrogation of a supposed criminal (the accused).