СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ



Чайковський Iлля  Анатолійович

Чайковський
Iлля Анатолійович

Керівник групи клінічної кібернетики відділу сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

Доктор медицини (Німеччина), кандидат медичних наук, член-кореспондент Академії технологічних наук України.
Науковець з міжнародною репутацією Ілля Чайковський працює на стику кібернетики та клінічної медицини, створюючи нові прогресивні засоби функціональної діагностики у кардіології. Народився 27 липня 1965 р. у Києві. Освіту здобув у Калінінському державному медичному інституті за спеціальністю «Лікарська справа» (1983–1989). Працював у різних медичних закладах України, упродовж 1996–1998 рр. — у відділенні функціональної діагностики Інституту кардіології ім. М. Д. Стражеска НАМНУ, з 1994 р. — у відділі медичних інформаційних систем Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова (ІК НАНУ), з 1997 р., після створення Кібернетичного центру, — у відділі медичних інформаційних систем МННЦ ІТіС НАН та МОНМС України, з 2013 р. — у відділі сенсорних пристроїв, систем та технологій безконтактної діагностики ІК НАН України, керівник групи клінічної кібернетики.

У Німеччині працював з 1999 р., спочатку — провідний лікар-дослідник та медичний менеджер у дослідницьких фірмах СКВІД АГ та МАГСКАН Гмбх., потім — докторант медичного факультету Університету Дуйсбург-Ессен (2004–2005). Захистив дисертацію «Магнітокардіографія у діагностиці ішемічної хвороби серця» на ступінь доктора медицини (2006). У колі наукових інтересів — прогресивні засоби функціональної діагностики у кардіології. Найбільш вагомі результати отримано з дослідження магнітокардіограми та електрокардіограми людини і великих тварин. Ілля Чайковський першим почав давати медичну інтерпретацію результатам магнітокардіографічних вимірювань, що дозволило значно ширше впровадити метод магнітокардіографії у клінічну практику в Україні і за кордоном. Розробив теоретичні засади та практичні методи використання портативних електрокардіографічних програмно-апаратних комплексів з програмним забезпеченням 4-го покоління для діаг­ностики захворювань серця. Медичний директор проекту з Оксфордським університетом, співвиконавець трьох проектів УНТЦ з біомагнітних досліджень, проведено дослідження в ННЦ «Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска» НАМН України, Головному військовому клінічному госпіталю України та у 12 великих університетських клініках Західної Європи, Китаю та Кореї. Опублікував 130 наукових робіт у провідних українських та закордонних фахових журналах: PACE, Circulation, Clinіcal Cardiology, Coronary Artery Disease. У наукомет­ричній базі Scopus реферуються 58 робіт. Член редакційної ради міжнародного журналу «Кардиология: от науки к практике». Автор 15 патентів України та 6 — закордонних (ЄС, США, Японії). Єдиний в Україні має рейтинг в розділі «Магнітокардіографія» світової бази фахівців біомедичного профілю ExpertMap. У 2010 р. Ілля Чайковський номінований на міжнародну нагороду з біомагнетизму Sam Williamson Prize. Виступав з доповідями в провідних світових наукових центрах: Yale University, Baylor College of medi­cine (США), Humbolt university and German heart center (Німеччина), Zurich University (Швейцарія). Член Міжнародної спілки електрокардіологів, Між­народної спілки з біоелектромагнетизму, ад’юнкт-професор Університету Реджайна (Канада).

Illya A. chaikovsky
PhD multiple in Medicine, Corresponding Member of the Academy of Technological Sciences of Ukraine.

Head of the Group of Clinical Cybernetics, the Department of Sensor Devices, Systems and Contactless Diagnostics Technology, V.?M.?Glushkov Institute of Cybernetics. Fields of research: advanced functional diagnostic means in cardiology at the junction of Cybernetics and Clinical Medicine; study of magnetocardiogram and electrocardiogram of human and large experimental animals.