СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЦільмак Олена  Миколаївна

Цільмак
Олена Миколаївна

Професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Одеського державного університету внутрішніх справ, полковник міліції у відставці

Доктор юридичних наук, кандидат психологічних наук, професор.
Олена Миколаївна Цільмак — справжній ентузіаст обраної справи. Здобувши освіту з педагогіки, психології та правознавства, вона зробила свій внесок у кожну зі сфер. Народилася 5 серпня 1966 р. у с. Нижні Хологори Бричанського району (Республіка Молдова). З 1982 по 1986 рр. навчалася на факультеті дошкільного виховання Білгород-Дністровського педагогічного училища Одеської області, у 1987–1991 рр. — на факультеті дошкільного виховання Одеського державного педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського, у 1997–2000 рр. — в Інституті післядипломної освіти Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. На 2001–2006 рр. припало нав­чання на юридичному факультеті Одеського юридичного інституту ХНУВС. Трудову діяльність Олена Миколаївна розпочала на посаді вихователя дитячого садка № 29 Одеської залізниці (1986–1996). Упродовж 1996–2013 рр. проходила службу

в органах внутрішніх справ, обій­мала посади старшого психолога РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, начальника центру практичної психології Одеського юридичного інституту Харківського університету внутрішніх справ, начальника кафедри юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ. На сьогодні є професором кафед­ри криміналістики, судової медицини та психіатрії ОДУВС. Кандидатську дисертацію захистила у 2004 р., докторську — в 2010 р., є автором близько 240 наукових праць з яких 2 одноосібні та 4 колективні монографії, 120 наукових статей, 23 публікації наукового та навчально-методичного характеру. Учасник 50 міжнародних, 27 всеукраїнських та 43 інших нау­ково-практичних конференцій. О. М. Цільмак очолює наукову школу «Психологічні основи юридичної діяльності». Під її керівництвом успішно захистили кандидатські дисертації 5 здобувачів, готують дисертації 5 аспірантів. Олена Миколаївна очолює докторську спеціалізовану вчену раду ОДУВС зі спеціальності «Юридична психологія», є членом докторської спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність», «Службово-бойова діяльність», «Адміністративне право та процес». За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків полковник міліції О. М. Цільмак неодноразово заохочувалась наказами МВС України та керівництвом університету, зокрема: відзнаки МВС України «За відзнаку в службі» ІІ та І ступенів, почесний знак МВС України — медаль «За сумлінну службу» трьох ступенів, нагрудні знаки «Кращий працівник МВС України», «За розвиток науки та техніки» І ступеня, почесні грамоти ректора Одеського державного університету внутрішніх справ «За особистий внесок у розвиток відомчої науки», ради ректорів ВНЗ Одеського регіону «За вагомі наукові здобутки», Одеської обласної організації професійної спілки атестованих працівників ОВС України «За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, самовіддану, плідну працю в ОВС», подяка міністра МВС України. Заміжня, має двох доньок. Життєве кредо Олени Миколаївни: «Час швидкоплинний, тому треба жити — тут і зараз. «Тут» — це те єдине місце, де пот­рібно жити, а «Зараз» — це той час, у якому по­трібно жити».

Olena M. Tsilmak
DSc (Law), PhD (Psycho­logy), Associate Prof.

Professor of the Department of Criminology, Forensic Pathology and Psychiatry, Odessa State University of Internal Affairs, Police Colonel. Fields of research: social psychology, educational psychology, psychological diagnostics, personality psychology, deviantology, legal psychology, criminology.