СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЦвілюк Семен  Антонович

Цвілюк
Семен Антонович

Завідувач кафедри українознавства Одеського державного університету внутрішніх справ

Доктор історичних наук, професор.
Видатний історик України, культуролог, Семен Антонович Цвілюк — дослідник проблем українського національно-культурного відродження. Народився 15 лютого 1931 р. у с. Хутори-Криво­шиїнецькі Хмільницького району на Вінниччині. По закінченні семирічної школи працював у колгоспі; шахтарем на Донбасі, де водночас навчався у вечірній школі. Вищу освіту здобув на історичному факультеті Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. Займався журналістикою, з 1961 р. — завідувач сектора преси, радіо і телебачення Одеського обкому КПУ. У 1970–1973 pp. — директор республіканського книжкового видавництва «Маяк». У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію «Преса півдня України в період іноземної інтервенції та громадянської війни. 1918 — лютий 1920», у 1988 р. — докторську «Преса іноземних комуністичних груп РКП(б) та лівих соціал-демократів у мобілізації зарубіжних трудящих на захист завоювань Жовтня (1918–1920)». Був членом редколегії та відповідальним секретарем фундаментального видання «Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область» (1969).

З 1973 р. займався педагогічною і науковою роботою у Одеському державному аграрному університеті та Одеському національному політехнічному університеті. Працював старшим викладачем, доцентом, професором кафедр. З 2002 р. — професор кафедри історії державності України та культурології Одеського державного університету внут­рішніх справ. Викладає для студентів магістратури спецкурс «Організація та проведення наукових досліджень». Напрями досліджень: історія України та української культури, зокрема, осмислення, аналіз і оцінка національно-культурних та історико-лінгвістичних процесів в Україні XX століття; драматичних процесів з часів тиранічного сталінського режиму, що увійшов в історію як епоха «Розстріляного Відродження». Входив до складу спеціалізованої ради із захисту дисертацій на історичному факультеті Одеського національного уні­вер­ситету ім. І. І. Мечникова; член редколегії наукового збірника «Інтелігенція і влада» та історично-краєзнавчого альманаху «Південний Захід. Одесика». Автор понад 380 наукових, нау­ково-популярних та публіцистичних праць, з яких 12 монографій, кілька циклів історичних нарисів для енциклопедичних видань. Співавтор підручника «Філософія», затвердженого МОН, навчально-методичних посібників з історії України, філософії та культурології. Має численні публікації у пресі. Тричі нагороджувався дипломом І ступеня університетського конкурсу «Кращий науковець року». Лауреат Одеського міського конкурсу «Люди справи» в номінації «Наукова та творча діяльність». Має нагрудний знак МОН «Петро Могила» за розвиток вищої освіти, почесні відзнаки МВС, Одеської обласної держадміністрації та Одеської міської ради. Найбільш відомі наукові праці: «Як ми «українізували» Росію: історичні есе та публіцистика», «Духов­ний код нації: з історії української мови і писемності: історико-лінгвістичні етюди», «Український ренесанс XX століття: Національно-культурні процеси в Украї­ні доби революційно-­демократичних змагань та комуністичної диктатури: Постімперський контекст», «Історична мудрість Великого Кобзаря. Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка», «Україна між Сталіним і Гітлером. Тоталітарні системи в українській історії у контексті Другої світової війни та повоєнного сталінізму», «Шевченко і Гоголь: геніальні виразники української історії і культури в епоху відродження нації. Історичний аспект».

Semen A. Tsviliuk
DSc (History), Prof.

Chairman of the Department of Ukrainian studies, Odessa State University of Internal Affairs. Fields of research: history of Ukraine and Ukrainian culture, in particular comprehension, analysis and evaluation of national cultural and historical linguistic processes in Ukraine in 20 century; dramatic processes from the time of Stalin’s tyrannical regime, which went down in history as the era of «Executed Renaissance».