СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬХобін Віктор  Андрійович

Хобін
Віктор Андрійович

Завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів Одеської національної академії харчових технологій

Доктор технічних наук, професор.
Високоінтелектуальні системи автоматичного керування технологічними агрегатами, які розробив Віктор Андрійович, впроваджені в АПК, металургійній, цементній та оборонній галузях. Зробив значний внесок у розвиток методології підготовки фахівців з автоматизації технологічних процесів всіх рівнів. Народився у 1948 р. у м. Вологда (Російська Федерація). У 1971 р. закінчив із відзнакою факультет автоматизації та приладобудування Одеського технологічного інституту ім. М. В. Ломоносова (нині — Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ). З 1971 по 1979 рр. — завідувач лабораторією, з 1979 по 1981 рр. — асистент, з 1981 по 2004 рр. — доцент, з 2004 р. — професор кафедри автоматизації виробничих процесів та директор Навчально-наукового центру інформаційних технологій ОНАХТ. З 2011 р. — завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів. У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію «Дослідження, оптимізація та корекція автоматичних систем регулювання зі змінною структурою», а у 2004 р. — докторську «Системи

гарантуючого керування технологічними агрегатами: основи теорії, практика застосування». У доробку вченого понад 400 праць, у тому числі 5 монографій, 70 авторських посвідчень та патентів. Підготував 15 кандидатів технічних наук, 9 з яких є викладачами кафедри АВП. Є науковим консультантом 3 викладачів кафедри, які працюють над докторськими дисертаціями, науковим керівником 4 аспірантів. У 1985 р. Віктор Хобін обґрунтував і впровадив у навчальний процес методологію інтегрованої підготовки студентів з автоматизації, основу якої становить тісна взаємодія дисциплін, зокрема, взаємозалежне виконання курсових робіт і проектів. Створив ефективну лабораторну базу нового покоління, що заснована на комп’ютерних технологіях. На Всеукраїнській виставці-конкурсі «Високі технології в освіті — 2007» новацію відзначено Золотою медаллю. Наукові розробки Віктора Хобіна знайшли застосування у вирішенні прикладних задач. Під його керівництвом за замовленням міністерств та окремих підприємств виконано понад 30 госпдоговірних та держбюджетних робіт. Для АПК впроваджені у виробництво ефективні системи автоматичного керування молотковими дробарками, пресами-грануляторами, комплексами вагового дозування, автоматизовані системи контролю температури в силосах елеваторів, автоматизовані системи оптимізації завантаження поточно-транспортних ліній перевантаження зерна на елеваторах. Розробки також впроваджені в металургійній та цементній промисловості (керування дозуванням), в оборонних галузях (керування розпилом алюмінію, керування мікрокриогенними установками для термостабілізації інфрачервоних датчиків, які встановлюють на штучних супутниках Землі для сканування поверхні Світового океану). З 1986 по 1995 рр. був співкерівником семінару «Кібернетика та автоматичне керування» Південної секції наукової ради з проблеми «Кібернетика» НАН України. Він є членом спеціалізованих рад ВАК СРСР та України з захисту дисертацій при ОНАХТ, Національному університеті харчових технологій в Києві, Одеському національному політехнічному університеті. З 2011 р. — головний редактор журналу «Автоматизація технологічних та бізнес-процесів». За високі досягнення у науці нагороджений почесними грамотами міністра освіти на науки, ректора академії, голови Одеської обласної державної адміністрації, компанії «Хліб України».

Viktor A. Khobin
DSc (Engineering), Prof.

Chairman of Manufacturing Process Automation Department, Odessa National Academy of Food Technologies. Fields of research: highly intellectual automatic control systems for technological units and efficiency increasing of their operating, particularly in agriculture, steel, cement and defence industries.