СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТимошенко Максим  Олегович

Тимошенко
Максим Олегович

Професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, президент екологічної національної організації «Зелений Хрест» (Green Cross Ukraine) в Україні

Доктор філософії, кандидат культурології, доцент, заслужений діяч мистецтв України, академік Української технологічної академії та Української академії наук.
Максим Олегович Тимошенко займається нау­ковими дослідженнями з розвитку зовнішньої куль­турної політики України, а також вирішенням актуальних екологічних проблем. Як фахівець-культуролог є автором підручника «Міжнародні гуманітарні стратегії: теорія і практика», який затверджений грифом Міністерства освіти і науки Украї­ни. Співавтор «Української етнокультурологічної енциклопедії» у п’яти томах та «Української енциклопедії етномистецтвознавства та етнокультурології» у п’яти томах — це єдині в Україні академічні енциклопедичні видання з культурології. Народився 20 квітня 1972 р. у Києві. Батько — Тимошенко Олег Семенович — нау­ковець, професор, академік-засновник Національної академії мистецтв України, народний артист України, ректор Національної музичної академії

ім. П. І. Чайковського (1983–2004). Створив школу хорового мистецтва, яка загальновизнана у світі. Нині Максим Олегович є гідним продовжувачем батьківської справи як організатор міжнародних культурно-мистецьких та науково-практичних проектів, які мають значний суспільний резонанс. У 1990 р. закінчив КССМШ імені М.В. Лисенка, а у 1996 р. — економічний факультет Київського національного економічного університету, другу вищу освіту здобув у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККІМ). Становлення як фахівець проходив у Київському фонді культури, Міжнародному благодійному фонді «Духовна спадщина», в Апараті Верховної Ради України та НАКККІМ. Нині є президентом екологічної національної організації «Зелений Хрест» (Green Cross Ukraine) в Україні та Міжнародної суспільно-­патріотичної фун- дації «Дні України». Активну гро- мадську діяльність поєднує з науковою. Обій­має посаду професора кафедри менеджменту соціокультурної діяльності та зовнішньокультурних зв’язків НАКККІМ, визнаній ЮНЕСКО кращим ВНЗ у галузі культури в Україні. Наукові інтереси М.О. Тимошенка спрямовані на міжнародні гуманітарні стратегії в сучасній Україні, зовнішньокультурну політику держави, міжнародні культурно-мистецькі проекти. За значний особистий внесок у культурно-освітній та науково-технічний розвиток України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України». Удостоєний орденів «За заслуги» ІІІ ступеня та святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня, Христа Спасителя. Всесвітньою федерацією миру та Українською радою миру відзначений званням «Посол миру». Програмою «Людина ро­ку» відзначений премією «За значний внесок у впровадження позитивного іміджу України у світі». Нагороджений почесною відзна­кою Міністерства культури і мистецтв України «За досягнення у розвит­ку культури і мистецтв», подякою Київсь­кого міського голови.

Maksym O. Tymoshenko
PhD (Culturology), Doctor of Philosophy, As. Prof., Honoured Artist of Ukraine.

Professor of the National Academy of Government Managerial Staff of Culture and Arts, President of Green Cross Ukraine. Fields of research: international humanitarian strategies in modern Ukraine, foreign cultural state policy, international cultural and art projects.