СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТимків Дмитро  Федорович

Тимків
Дмитро Федорович

Завідувач кафедри інформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Доктор технічних наук, професор.
Народився 8 листопада 1945 р. у с. Діброва Калуського району Івано-Франківської області у багатодітній родині. Батьки — Микола Федорович і Марія Олексіївна — були освіченими людьми і, виростивши 3 дочок і 4 синів, дбали про добру освіту для дітей. Середню освіту здобував у Дібровській початковій школі, пізніше в Косівському дитячому будинку та Надвірнянській школі-інтернаті. У 1969 р. закінчив факультет автоматизації та напівпровідникової електроніки Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Математичні та лічильно-розв’язуючі прилади та пристрої». Після закінчення навчального закладу служив у Далеко­східному військовому окрузі м. Хабаровськ у званні лейтенанта. Упродовж 1972–1973 рр. працював молодшим науковим співробітником, а потім керівником групи сектору автоматизації Калуського філіалу нау­ково-дослідного сектору Ленінградського науково-­дослідного інституту галургії. З 1973 р. трудовий

шлях пов’язаний з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу. Спочатку обіймав посаду начальника обчислювальних машин кафедри прикладної математики, пізніше — начальник обчислювального центру. Дмитро Федорович доклав особистих зусиль до формування потужного університетського обчислювального центру. У 1987 р. успішно захистив кандидатську дисер­тацію в Московському інституті нафти і газу. Упродовж 1995 р. — доцент кафедри прикладної математики. Наукове звання доцент присвоєно наступного року. У 1999 р. захистив докторську ди­сертацію. У 2003 р. присвоєно наукове звання професор. З 2004 р. і донині Дмитро Тимків очолює кафедру інформатики. Піклуючись про гідну наукову зміну, займається підготовкою аспірантів і докторантів. Основні напрями наукової діяльності професора Д. Ф. Тимківа: оптимізація режимів роботи складних газопроводів з пересіченим профілем траси; математичне моделювання газотранспортних систем; методи оптимізації при очистці магістральних і промислових нафтогазопроводів; аварійні режими роботи компресорних станцій; оптимізація ремонтних робіт на магістральних газопроводах. У науковому доробку Дмитра Федоровича понад 300 наукових і методичних праць, з них 8 монографій, 3 патенти на винаходи. Одружений. Має сина і двох онуків.

Dmytro F. Tymkiv
DSc (Engineering), Prof.

Chairman of Informatics Department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Fields of research: mode optimization of complex pipelines with crossed line profile; mathematical mo­delling of gas transportation systems; cleaning methods optimization of main and industrial gas and oil pipelines; malfunctions of compressor stations; optimization of repair work on main pipelines