СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТертишник Володимир  Митрофанович

Тертишник
Володимир Митрофанович

Професор кафедри кримінально-правових дисциплін Академії митної служби України, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського гуманітарного університету

Доктор юридичних наук, професор.
Відомий вчений-юрист Володимир Митрофанович Тертишник зумів блискуче поєднати величезний досвід практичної роботи з процесуальною наукою. Виступив одним з ініціаторів запровадження вивчення основ правознавства в загальноосвітніх школах. Народився 4 липня 1953 р. у с. Грунь Лебединського району Сумської області. З відзнакою закінчивши юридичний виш (1979), отримав спеціальність юриста-правознавця. Працював слідчим, слідчим з особливо важливих справ УМВС України в Сумській області. Під керівництвом талановитого вченого С. П. Щер­­би Володимир Митрофанович захистив кандидатську дисертацію (1986). Працював на посадах доцента та завідувача кафедри в юридичних ВНЗ м. Харкова. Став засновником юридичного факультету Сумського державного університету. В Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ працював на посаді завідувача

кафедри з 1998 р., наразі є професором Академії митної служби України. Серед наукових інтересів вченого — верховенство права, правова держава, концептуальні проблеми захисту прав і свобод людини, доказове право, слідчі дії, удосконалення досудового слідства та діяльності судової влади, процесуальна форма та процесуальні гарантії правосуддя, реалізація правових позицій Європейського Суду з прав людини. Автор понад 260 наукових і науково-методичних праць (серед них 4 монографії, 30 навчальних посібників, 12 видань науково-практичного коментаря та 6 підручників), 240 наукових статей. В. М. Тертишник активно дописує до періодичних видань «Бюлетень Міністерства юстиції», «Урядовий кур’єр», «Юридичний журнал», «Юридична практика», «Право і політика» тощо та ряду зарубіжних видань. Розробник одного з проектів Конституції України, концепції нового Кримінально-процесуального кодексу, програми реформування юридичної освіти, системного пакету пропозицій щодо змін і доповнень до законодавчих актів у сфері правосуддя. Як одноособовий автор підручника з кримінального процесу та науково-практичного коментарю до Кримінально-процесуального кодексу України, Володимир Тертишник — лауреат IV Всеукраїнсь­кого конкурсу на краще юридичне видання. Успіхи науковця відзначені медаллю Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення». Науковець вміло поєднує юридичну науку із захопленням живописом та поезією. Як фото­художник-пейзажист представив в інтернет-мережі серію своїх робіт «Мелодія Карпат», «Наш дім — земля», «Мій рідний край», «Красоти від природи». Сторінку відвідало понад 3 млн користувачів, які залишили теплі, схвальні відгуки. Лауреат конкурсу «Поштова марка: вчора, сьогодні, завтра». Як член спілки письменників, підтримує молодих поетів, творчість яких проаналізував у статті «Моя мова кольорова — душі шляхетна колискова». Редактор літературного журналу «Крила». Видав збірку вір­шів «Аудит чоловічої душі». Лауреат музичного конкурсу Придніпров’я як поет-пісняр. Єдиний із сучасних поетів України, нагороджений медаллю А. П. Чехова, за активну творчу діяльність. Життєве кредо: «На добро відповідати добром, на зло — справедливістю».

Volodymyr M. Tertyshnyk
DSc (Law), Prof.

Professor of the Department of Criminal Law, Academy of Customs Service of Ukraine, Chairman of the Department of Criminal Law, Dnipropetrovsk Humanitarian University. Fields of research: rule of law, legal state, the conceptual problem of protecting of the human rights and freedoms, implementation of the legal position of the European Court of Human Rights in the field of justice etc.