СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТележенко Любов  Миколаївна

Тележенко
Любов Миколаївна

Завідувач кафедри технології ресторанного і оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових технологій

Доктор технічних наук, професор.
Наукова діяльність Любов Миколаївни Тележенко (Степанової) тісно пов’язана з розробкою інноваційних технологій харчової продукції, збереженням біологічно активних речовин рослинної сировини, поліпшенням оздоровчої дії раціонів на організм людини. Вчена впевнена, що спосіб життя та особливо організація раціону харчування визначає статус людини, повноцінність і якість її існування. Народилася 25 січня 1949 р. у м. Первомайськ Миколаївської області. Фах інженера-технолога опановувала спочатку в Одеському інституті харчової та холодильної промисловості, а у 1969 р. була переведена до Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, який закінчила у 1971 р. з червоним дипломом. Все життя Любов Миколаївна присвятила науково-педагогічній роботі в провідному вищому навчальному закладі України. Вчений ступінь доктора технічних наук за спеціальністю «Технологія консервованих продуктів» присвоєно у 2005 р. за розробку наукових основ збереження біологічно активних речовин в технологіях

переробки фруктів і овочів. Любов Тележенко є визнаним фахівцем у галузі низькотемпературної обробки сировини і харчових продуктів, розробці нових продуктів оздоровчого призначення. Має багато послідовників, серед її учнів — молоді вчені. Під керівництвом Любові Миколаївни захистили дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 10 аспірантів. У 2006 р. присвоєно звання професора. Досягнення Любові Миколаївни у науковій та професійній сфері неодноразово отримували високу оцінку серед спеціалістів вищих навчальних закладів, управління освіти Одеської області та м. Одеса. У 2011 р. нагороджена почесною відзнакою Одеського міського голови. Сьогодні Любов Тележенко має плідні здобутки як адміністратор. Обіймає посаду завідувача кафедри технології ресторанного та оздоровчого харчування Одеської національної академії харчових технологій. Працює з аспірантами та докторантами. Читає провідні дисципліни у магістрантів, видає монографії, наукові посібники та підручники. За авторства Любові Тележенко видано понад 270 наукових робіт. Підтримує тісні зв’язки з колегами вищих навчальних закладів України й зарубіжних країн. Охоче передає свій досвід іншим, продовжує пошук нових наукових трактувань в такій життєвій і необхідній галузі людського буття як харчування. Відданість роботі та науці не завадили Любові Миколаївні виховати сина, який має дві вищі освіти, одну з яких отримав у Німеччині та працює бізнес-аналітиком у закордонній фірмі.

Liubov M. Telezhenko
DSc (Engineering), Prof.

Chairperson of Restaurant and Healthy Nutrition Technologies Department, Odesa National Academy of Food Technologies. Fields of research: development of innovative technologies of nutrition production, conservation of biologically active substances of plant raw materials, improvement of diet healthy effect on the human body.