СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТараріко Олександр  Григорович

Тараріко
Олександр Григорович

Головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України (2002–2015)

Академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.
Під науковим керівництвом О. Г. Тараріко розроб­лена нова ґрунтозахисна контурно-меліоративна система землеробства, виконано оцінку впливу змін клімату з використанням космічної інформації та прогноз валових зборів зернових культур на період до 2025, 2050 та 2100 рр. Також реалізовано проект ПРООН в Україні з інтеграції положень природоохоронних конвенцій РіО у сільськогосподарську політику України. За результатами робіт Олександра Григоровича опубліковано 250 наукових праць. Народився видатний науковець 11 липня 1936 р. у м. Новозибків Брянської області, РФ. У 1958–1963 рр. — студент факультету ґрунто­знавства та агрохімії Української сільськогосподарської академії у Києві. Без відриву від виробництва у 1965–1969 рр. навчався в аспірантурі при Інституті землеробства.

З 1963 до 1970 рр. обіймав посаду заступника директора з наукової роботи Драбівської дослідної станції Інституту землеробства НААН — так минули перші роки трудової діяльності. У 1970–1990 рр. керував лабораторією боротьби з ерозією ґрунтів Інституту землеробства НААН (м. Київ). Далі в різні періоди обіймав посади академіка-секретаря відділення землеробства та агроекології Національної академії аграрних наук, завідувача відділення агроекології Інституту агроекології та природокористування (ІАП), проректора з наукової роботи Державної екологічної академії з підготовки і перепідготовки кадрів Мінприроди України. Упродовж 2002–2015 рр. — головний науковий співробітник ІАП. Олександр Григорович — дослідник питань агроекологічного моніторингу, охорони земель від ерозійної деградації, адаптації агроекосистем до змін клімату та прогнозування їх продуктивності, використання супутникової інформації в агросфері. Є експертом програми ООН в галузі сільського господарства, членом спецради із захисту кандидатських і докторських дисертацій в Інституті агроекології і природокористування НААН, членом редколегії видань «Agricultural Science and Practice», «Вісник аграрної науки», «Агроекологічний журнал», «Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова» та ін. За високі здобутки в аграрній науці та громадській діяльності нагороджений багатьма державними нагородами, грамотами та медалями. Одружений, має сина. Радують онуки та правнук. Життєве кредо: «Куди йдеш, людино?».

Oleksandr G. Tarariko
Academician of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, DSc (Agriculture), Prof., Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology, Honoured Scientist of Ukraine.

Chief Researcher of the Institute of Agroecology and Environmental Management, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine. Fields of research: agroecological monitoring, land protection from erosion degradation, adaptation of agroecosystems to climate change and predicting their productivity, use of satellite data in the agrosphere.