СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТкач Костянтин  Iванович

Ткач
Костянтин Iванович

Голова правління ПІІ ТОВ «Аверс», професор кафедри адміністративного менеджменту і проблем ринку Одеського національного політехнічного університету

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України.
Економіка в житті Костянтина Івановича Ткача гармонійно поєднує дві складові: професійну управлінську та науково-дослідницьку. Підтвердженням є його успішна реалізація як бізнесмена, заслуженого економіста України, доктора економічних наук. Народився 22 вересня 1969 р. у Вінницькій області в родині службовців. У 1986 р. з відзнакою закінчив середню школу. Вищу освіту здобував в Одеському політехнічному інституті на факультеті «Автоматика та управління в технічних системах». Після завершення навчання у 1991 р. розпочав трудову діяльність. Вже після шести років роботи Костянтина Івановича в оточуючих не виникало сумнівів щодо його природного таланту організатора та керівника. Авторитет серед колег, повага підлеглих сприяли його подальшому професійному

становленню: у 1997 р. К. І. Ткач очолив холдинг «Аверс» у м. Одеса. До складу холдингу входять більше десяти підприємств, в тому числі виробничих (інвестиційно-промислова група «Майстер», фінансова компанія «Герц», готельні та торгово-розважальні комплекси тощо). З часом Костянтин Іванович вирішив допов­нити набуті практичні знання науковими здобутками в аспірантурі й докторантурі, напрямком досліджень обрав економіку промисловості України. У 2005 р. захистив кандидатську ди­сертацію на тему «Формування інтеграційної моделі функціо­нування в промисловості України», у 2011 р. відбувся захист докторської — «Теоретичні основи двополюсної національної промислової політики». У науковому доробку вченого численні публікації у фахових виданнях та монографія «Теоретичні засади регіональної промислової політики». Нині К. І. Ткач обіймає посаду голови правління ПІІ ТОВ «Аверс», є професором кафедри адміністративного менеджменту і проблем ринку Одеського національного політехнічного університету. За значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення Костянтину Івановичу в 2008 р. було присвоєно почесне звання заслуженого економіста України. Одружений, має чотирьох дітей.

Kostyantyn I. Tkach
DSc (Economics), Associate Prof., Honoured Economist of Ukraine.

Professor of Administrative Management and Market Problems Department, Odesa National Polytechnic University, Chairman of Avers Ltd., FDI (foreign invested enterprise). Fields of research: theoretical bases of bipolar national industrial policy, formation of integration model of functioning in the industry of Ukraine, industrial economics, economic problems of functioning and development of corporate structures in the economy of Ukraine.