СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТамм Тамара  Iванівна

Тамм
Тамара Iванівна

Завідувач кафедри хірургії та проктології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Доктор медичних наук, професор.
Невтомний талановитий лікар, шанований науковець, Тамара Іванівна все життя присвятила служінню медицині. З 1984 р. займається клінічною ультразвуковою діагностикою захворювань органів черевної порожнини та м’яких тканин. Вперше в СРСР, а потім в Україні запропонувала діагностику гострої непрохідності кишечника методом УЗД (1989, Патент СРСР). За участю Тамари Тамм створено нову групу препаратів для місцевого лікування гнійних ран на активній водорозчинній основі з пропіленгліколєм, що виробляються вітчизняною та закордонною (Росія) фармацевтичною промисловістю. Народилася Тамара Тамм 1 травня 1951 р. в с. Піщане Бєловського району Курської області (Росія). Закінчила із відзнакою лікувальний факультет Харківського медичного інституту за спеціальністю «Хірургія» (1974). Працювала лікарем-хірургом у Нововодолазькій центральній районній лікарні Харківської області, голов­ним лікарем дільничної лікарні в с. Аджарисцкалі (Грузія), лікарем-хірургом

міської лікарні № 26, завідувачем хірургічним відділенням міської лікарні № 2 м. Харків. Згодом закінчила клінічну ординатуру в Українському інституті удосконалення лікарів (Харків) та захистила кандидатську дисертацію за темою «Посилення антибактеріальної активності діоксідина при місцевому лікуванні гнійних ран» (1984). Упродовж 1984–2000 рр. — асистент, доцент кафедри хірургії та проктології Харківської медичної академії післядипломної освіти. У 1999 р. захистила докторську дисертацію з удосконалення шляхів місцевого лікування гнійних ран. Професор (2000), завіду­вач кафедри хірургії та проктології ХМАПО (2007). Напрями дослідження кафедри: удоско­налення діагностики та лікування невідкладних зах­ворю­вань органів черевної порожнини, лікування гнійних ран, оптимізація лікування хворих з гнійними ускладненнями синдрому діабетичної стопи, введення до практики лапароскопічних втручань на ободовій кишці; впровадження мініінвазивних втручань в проктології; використання та вдосконалення сучасних методів лікування вент­ральних кил. Тамара Іванівна є співавтором 12 патентів на винахід. У 2010 р. завдяки її зусиллями засновано міський колопроктологічниий центр на базі лікарні № 2 м. Харків, відкрито сучасний міський центр лікування хворих СДС. Співавтор 2 монографій «Гнійна рана», «Теорія та практика лікування гнійних ран»; 3 навчальних посібників «Діагностика та тактика лікування хворих на гостру непрохідність кишечника», «Гострий панкреатит», «Синдром жовтяниці»; 3 методичних рекомендацій з лікування гнійних ран, синдрому діабетичної стопи, ускладнених форм гострого холециститу; підручника з сімейної медицини та клінічних стандартів лікування гострого панкреатиту. В періодиці — понад 200 наукових статей. Член редколегії журналів «Сучасна хірургія та колопроктологія», «Международный научно-практический журнал «Хирургия» (Восточная Европа), «Український журнал хірургії», «Хірургія Донбасу». Під керівництвом професора Тамари Тамм захищено 6 кандидатських дисертацій. Заміжня. Має двоє дітей та п’ятеро онуків.

Tamara I. Tamm
MD, Prof.

Chairperson of the Department of Surgery and Proctology, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education. Fields of research: improving of diagnosis and treatment of diseases of an abdominal cavity, treatment problem of festering wounds, treatment optimizing of patients with festering complications of the diabetic foot syndrome, introduction of laparoscopic surgery for colon; introduction of minimally invasive surgery in proctolo­gy; improving of current treatment of ventral herniae.