СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСтародубцев Андрій Андрійович

Стародубцев
Андрій Андрійович

Професор кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.?Н. Каразіна, полковник СБУ у запасі

Доктор юридичний наук, доцент.
Гарт характеру, не­оці­нен­ний досвід, високий професіоналізм Андрій Андрійович Стародубцев набув під час проходження служби в органах МВС та СБУ. У колі інтересів науковця — теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право. Народився 14 грудня 1962 р. у Харкові. У 1991 р. закінчив Українську юридичну академію за спеціальністю «Правознавство», у 2012 р. — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». Трудовий шлях почав слюсарем на Харківському заводі «Електроважмаш», згодом працював регулювальником на заводі електроапаратури. Після проходження служби у Збройних Силах, початок професійної кар’єри припав на 1984 р.: працював в органах внутрішніх справ м. Харкова та Харківської області. У 1995 р. Андрія Стародубцева призначено заступником начальника інспекції з особового складу УМВС України в Харківській області, з 1996 р. очолив інспекцію з особового складу УРОС

УМВС України в Харківській області. З 1998 р. — заступник начальника — начальник відділу по роботі з особовим складом ХМУ УМВС України в Харківській області. З 1999 р. — начальник факультету № 6 — кримінальної міліції Університету внутрішніх справ. Андрій Андрійович успішно поєднав роботу в правоохоронних органах з науковою діяльністю. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію «Організаційно-правові питання діяльності інспекцій з особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ», а у 2013 р. — докторську «Службова кар’єра в органах внутрішніх справ України: адміністративно-правові засади». З 2001 по 2003 рр. — заступник начальника управління ДРП МВС України. У 2003–2005 рр. — начальник відділу у справах громадянства, імміг- рації та реєстрації фізичних осіб УМВС України в Харківській області. З 2005 р. працює в Службі безпеки України. У 2005–2006 рр. — професор кафедри оперативно-розшукової діяльності, заступник директора Інституту підготовки слідчих кадрів для СБУ Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого у м. Харків. З 2006 р. — директор департаменту по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради. Упродовж 2008–2009 рр. — головний спеціаліст відділу контролю та захисту інформації Головного обчислювального центру державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України. У 2009–2010 рр. — заступник голови з питань діяльності виконавчих органів районної ради — керуючий справами виконавчого комітету Жовтневої районної у м. Харкові ради. Упродовж 2010–2011 рр. — заступник начальника, начальник управління кадрового забезпечення ГУ МВС України в Харківській області. У 2011–2013 рр. — радник директора, завідувач кафедри права та законотворчого процесу, завідувач кафед­ри права та європейської інтеграції Харківського регіо­нального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. З червня 2013 р. — професор кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Andriy A. Starodubtsev
DSc (Law), As. Prof.

Professor of State Law Disciplines Department, Law Faculty, V. N. Karazin Kharkiv National University, SSU Colonel in reserve. Fields of research: theory of management, administrative law and process, financial law; administrative and legal bases of service career controlling.