СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСохацький Федір  Миколайович

Сохацький
Федір Миколайович

Доцент Вінницького інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

Доктор фізико-математичних наук.
Федір Миколайович Сохацький — плідний науковець, відомий громадський та політичний діяч, талановитий педагог, умілий керівник — народився 2 квітня 1956 р. у с. Заболоття Волинської області. Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут. Результати його студентських наукових досліджень привернули увагу авторитетних математиків того часу. За ініціативою члена-кореспондента АПН СРСР, доктора фізико-математичних наук, професора В. Д. Білоусова був запрошений до Інституту математики АН МРСР, де закінчив аспірантуру і захистив дисертацію (1986) на звання кандидата фізико-математичних наук. Основним результатом у ній було доведення відомої гіпотези А. В. Кузнєцова про майже однаковість довільних повних розкладів сильно залежних функцій k-значної логіки. Згодом, в дисертації на звання доктора фізико-математичних наук, Ф. М. Сохацький розв’язав проблему В. Д. Білоусова про залежність між тотожностями, що визначають асоціативність багатомісних

операцій, заклав основи вивчення асоціатів та розвинув методи дослідження функційних рівнянь в алгебрі. До недавніх результатів належить принцип симетрії в теорії квазігруп, про що Федір Миколайович доповів на міжнародній конференції з неасоціативної алгебри (Денвер, США, 2013). Науковий внесок Ф.?М.?Сохацького має як теоретичне, так і практичне значення, адже теорія квазігруп застосовується в криптографії, при плануванні експериментів, а також в алгебрі, топології, дискретній математиці. Автор понад 110 наукових праць. Про результати досліджень доповідав на міжнародних математичних конференціях в Україні, Польщі, Болгарії, Росії, Азербайджані, Угорщині, Чехії, Молдові, США. Протягом 15 років працював викладачем алгеб­ри у Вінницькому державному педагогічному інституті. Під його науковим керівництвом захищено три кандидатських дисертації, готуються до захисту ще п’ять. Був одним із організаторів Другої міжнародної алгебричної конференції в Україні, яка нині стала традиційною. Один із активних діячів та засновників Просвіти на Вінниччині, член Народного Руху України з 1989?р., у 2002–2004 рр. очолював Вінницьку обласну організацію НРУ. Закінчив магістратуру Національної академії державного управління при Президентові України. У 2000–2005 рр. — заступник начальника управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації. З 2008 по 2013 рр. — проректор з науки, міжнародних зв’язків та інклюзивної освіти Вінницького інституту Університету «Україна». Запровадив надання вищої освіти особам з вадами слуху у спеціалізованих групах, заснував науково-практичний семінар «Проблеми надання вищої освіти особам з вадами слуху». Нині працює доцентом у Вінницькому інституті післядипломної освіти педагогічних працівників, де організував науково-дослідну лабораторію з теорії квазігруп, латинських квадратів та гіперкубів. Здобутки Федора Миколайовича відзначені багатьма державними почесними грамотами. Має двох синів, пишається онуком та онучкою. Улюблений вислів: «Хто не воює проти лжі і терпить підлості чужі, заходить наче осквернитель в святиню власної душі» (Дмитро Павличко «Рубаї»).

Fedir M. Sokhatsky
DSc (Physics and Mathematics).

Assistant Professor of Vinnytsia Postgraduate Tea­cher Training Institute. Fields of research: algebra, quasigroup theory, functional equations in algebra, Latin squares, cubes and hypercubes, algebras of functions, decomposition of multiary functions, multiary quasigroups and groups.