СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСироїд Тетяна  Леонідівна

Сироїд
Тетяна Леонідівна

Професор кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.?Н. Каразіна

Доктор юридичних наук, професор.
Тетяна Леонідівна Сироїд — жінка-правознавець, науковець і педагог. Крім того, її служба в органах внутрішніх справ підтверджена званням полковника міліції. Автор понад 130 наукових праць з питань прав людини, права міжнародних організацій, міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю (міжнародне кримінально-процесуальне право), міжнародного судочинства. Активно ділиться досвідом з молодими науковцями, під керівництвом Т. Л. Сироїд захищено ряд дисертацій. Народилася 2 лютого 1969 р. на Житомирщині. Вищу юридичну освіту здобула у Харківському інституті внутрішніх справ (ХНУВС), де згодом закінчила ад’юнктуру. Професійне становлення Т. Л. Сироїд відбулося в альма-матер, де з 1994 до 2014 рр. вона обіймала посади від викладача до професора кафедри конституційного та міжнародного права, професора кафедри державно-правових дисциплін. Кандидатську дисертацію захистила у 2000 р., докторську — в 2011 р. З грудня 2014 р. працює професором кафедри

конституційного, муніципального і міжнародного права Харківського націо­нального університету імені В. Н. Каразіна. З-поміж численних наукових праць Тетяни Сироїд — «Права жертв преступлений: Международные стандарты и национальное законодательство: Монография» (2002), «Банкноты. Описание внешнего вида и признаки подделки (гривни, рубли, доллары, евро): Практическое пособие» (2003), «Международное уголовно-процессуальное право: Документы и комментарии» (2007), «Парламентське право України: Навчальний посібник» (2007, у співавторстві), «Су­бъек­ты (участники международных уголовно-процессуальных отношений: понятие, виды, специфика правового статуса: монография» (2010), «Міжнародне право: словник-довідник» (2014, у співавторстві) та ін. Професор Т.Л. Сироїд входить до складу спеціа­лізованих вчених рад Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Харківського національного університету внутрішніх справ із захисту докторських дисертацій. Є членом Української та Російської асоціацій міжнародного права. Вагомий внесок у розвиток юридичної науки, педагогічні та службові досягнення Т. Л. Сироїд були неодноразово відзначені на рівні МВС України, Харківської міської ради, керівництва Харківського національного університету внутрішніх справ, Спілки юристів України, зокрема, нагрудними знаками МВС України «За відзнаку в службі» ІІ та I ступенів, «За розвиток науки, техніки та освіти» II ступеня, «За сумлінну службу» ІІ ступеня. Життєве кредо: «Віра – надійна команда на кораблі життя».

Tetiana L. Syroid
DSc (Law), Prof.

Professor of Constitutional, Municipal and International Law Department, Law Faculty, V.N. Karazin Kharkiv National University. Fields of research: human rights, international organizations law, international cooperation in combating crime (international procedural criminal law), international legal procedure.