СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСіденко Володимир  Романович

Сіденко
Володимир Романович

Науковий консультант з економічних питань Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова

Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук.
Науковець-економіст Володимир Романович Сіденко — визнаний авторитет в питаннях розвитку сучасного світового господарства і міжнародних інтеграційних процесів. Народився 26 травня 1954 р. у Харкові. Вищу освіту здобув у 1977 р. на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Обіймав посади наукового співробітника, завідувача відділу Інституту соціальних та економічних проблем зарубіжних країн АН України (1980–1992), Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (1992–2000), Інституту економічного прогнозування НАН України (2000–2005), Інституту економіки та прогнозування НАН України (2005–2012). З 2001 по 2004 рр. — директор економічних програм, нині — науковий консультант з економічних питань Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова,

що входить до першої сотні (64-е місце) серед більш ніж 6,6 тис. недержавних дослідницьких центрів світу в галузі соціально-політичних проблем (за версією рейтингу Університету Пенсильванії (США) 2014 Global Go To Think Tank Index). У колі досліджень науковця: стратегія та механізм зовнішньоекономічної діяльності, структурні трансформації в економіці, зовнішні аспекти економічного зростання, глобальне економічне регулювання, міжнародна економічна інтеграція, міжнародна конкурентоспроможність, іноземні інвестиції, економічні відносини України з Європейським Союзом та регіональними об’єднаннями на теренах СНД. Володимир Сіденко є автором понад 200 наукових праць, у т. ч. опублікованих за межами України: Великій Британії, США, Німеччині, Російській Федерації, Болгарії, Польщі, Угорщині. Зарекомендував себе як активний громадський діяч та експерт міжнародних економічних відносин. У 1994–1995 рр. — науковий консультант Президента України з питань зовнішньоекономічної політики. Експерт із зовнішньоекономічних питань Комітету в закордонних справах Верховної Ради України (1990–1993), позаштатний консультант Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з питань іноземних інвестицій в Україні (1993–1994), член Спільної парламентсько-урядової комісії з питань інтеграції України до Світової організації торгівлі (2004–2005). Входив до складу Робочих груп з підготовки рекомендацій стосовно збільшення переваг та мінімізації негативних наслідків створення зони вільної торгівлі з ЄС для економіки України (2010), з питань розвитку взаємодії України з Митним союзом Білорусі, Казахстану та Російської Федерації (2011), з упровадження реформ з напряму «Розвиток науково-технічної та інноваційної сфер» Програми економічних реформ на 2010–2014 рр. Неодноразово був учасником підготовки щорічних послань Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України», а у 2000 р. очолював в рамках щорічного президентського послання групу експертів з підготовки аналітичної доповіді «Україна та Європейський Союз». Життєве кредо: «Немає свободи без відповідальності».

Volodymyr R. Sidenko
Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, DSc (Economics).

Scientific Advisor on economic matters, The Ukrainian Centre for Economic and Political Studies named after Olexander Razumkov. Fields of research: strategy and mechanism of foreign economic activities, structural transformation in the economy, external aspects of economic growth, global economic regulation, international economic integration, international competitiveness, foreign investment, economic relations between Ukraine and the EU.