СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРябчун Віктор  Кузьмович

Рябчун
Віктор Кузьмович

Керівник Національного центру генетичних ресурсів рослин України, заступник директора з наукової роботи Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

Кандидат біологічних наук, доктор філософії в біологічних науках з генетики, селекції та насінництва, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Відомий науковець-аграрій Віктор Кузьмович Рябчун — провідний фахівець у галузі генетичних ресурсів зернових культур, селекції та насінництва тритикале, пшениці. Наукові інтереси присвячені формуванню Національного банку генетичних ресурсів рослин, створенню високоурожайних та адаптованих до навколишніх умов сортів. Створений під його керівництвом та за особистої участі Національний банк генетичних ресурсів рослин набув статусу національного наукового надбання і входить до першої десятки генбанків світу. Народився 12 серпня 1952 р. у с. Петрівське Таращанського району Київської області. Вищу освіту здобув на агрономічному факультеті Уманського сільськогосподарського інституту, який закінчив у 1974 р. Подальше навчання і наукова діяльність Віктора Кузьмовича

пов’язані з Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, де він закінчив аспірантуру і пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора з наукової роботи з генетичними ресурсами рослин. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію, в якій встановив закономірності створення ярих тритикале при складних міжродових схрещуваннях. Напрацьований вихідний матеріал дав можливість розгорнути селекційний процес нової зернової культури, створити 17 сортів і впровадити їх у виробництво в Україні та сусідніх державах. Після проголошення незалежності України науковець згуртував колектив з формування Національного банку генетичних ресурсів рослин (НБГРР). За його безпосередньої участі уперше в Україні розроблено концепцію й методологію формування та ведення Національного НБГРР, створено Інформаційну систему генетичних ресурсів рослин, запроваджено реєстрацію колекцій і цінних зразків генетичних ресурсів рослин, зареєстровано 186 колекцій і 1320 зразків. Здійснюється міжнародне співробітництво з понад 30 країнами світу та співпраця з Комісією ФАО з генетичних ресурсів, міжнародними центрами сільськогосподарських досліджень (СIMMYT, ICARDA, ICRISAT), європейськими кооперативними програми з генетичних ресурсів рослин. Віктором Кузьмовичем Рябчуном виділено основні типи і складові елементи колекцій, розроблено паспорти базових, ознакових, генетичних та навчальних колекцій, систему оцінки генетичного різноманіття. На цій науковій основі організовано реєстрацію колекцій та цінних за господарськими ознаками зразків. Науковець та селекціонер Віктор Рябчун — співавтор 8 класифікаторів ознак польових культур та 25 колекцій. Створені та виділені джерела та донори цінних ознак впроваджено у селекційні, а також наукові програми України. За їх участі створено понад 200 сортів сільськогосподарських культур, з них у 32 він є співавтором. Досягнення Віктора Рябчуна у науковій, організаційній та виробничій діяльності відзначені медалями ВДНГ СРСР та України, почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України. Життєве кредо: «Все пізнається в порівнянні».

Viktor K. Riabchun
PhD (Biology), PhD (Biology on genetics, selection and seed production), Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Director of the National Centre for Plant Genetic Resources of Ukraine, Deputy Director on Research, the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuryev, the NAAS of Ukraine. Fields of research: formation of the National Bank of Plant Genetic Resources, creation of high-yield and adapted to environmental conditions varieties.