СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРудник-Iващенко Ольга  Iванівна

Рудник-Iващенко
Ольга Iванівна

Заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України

Доктор сільськогосподарських наук.
Провідний фахівець та новатор, Ольга Іванівна Рудник-Іващенко успішно застосовує нові агротехнічні способи вирощування декоративно-садівного, лікарського та ефіроолійного матеріалу, вивчає сорти рослин із подальшим їх удосконаленням. Народилась 10 червня 1957 р. в смт Чемерне Сарненського району Рівненської області у багатодітній сім’ї вчительки та службовця. Закінчивши у 1983 р. факультет захисту рослин Української сільськогосподарської академії, отримала диплом вченого агронома. Трудову діяльність розпочала на Українській дослідній станції квіткових і декоративних рослин. Понад 6 років працювала в Інституті ботаніки ім. М. Г. Холодного старшим лаборантом, інженером, провідним інженером. З 1994 по 2002 рр. — в системі сортовипробування: провідний спеціаліст, головний спеціаліст, головний спеціаліст — науковий консультант, старший науковий співробітник, завіду­вач лабораторії.

З 1998 по 2002 рр. Ольга Іванівна навчалась в аспірантурі Інституту землеробства за спеціальністю «Селекція і насінництво», де виконала наукову програму з вивчення особливостей успадкування ознак проса та їх генетично обумовлених взаємозв’язків. Співавтор двох сортів проса — Омріяне та Новокиївське 1, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні і на сьогодні займають значні площі у виробництві, оскільки це перші сорти у світі з високою продуктивністю і стійкістю до хвороб. Ольга Рудник-Іващенко розробила методику для проведення експертизи сортів рослин на відмітність, однорідність і стабільність, яка затверджена технічним комітетом UPOV для міжнародного користування. Понад 10 років працювала в президії Національної академії аграрних наук України старшим, провідним, пізніше головним науковим співробітником, звідки була переведена до Українського інституту експертизи сортів рослин на посаду заступника директора. У 2010 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Рослинництво». Наразі працює заступником директора з науково-інноваційної роботи Інституту садівництва НААН. Опублікувала понад 120 науково-популярних статей, 3 монографії, 4 методики, розробила широкий уніфікований класифікатор проса (Panicum miliaceum L.), науково-виробничі рекомендації з технології вирощування проса посівного, співавтор Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2012 р. Постійний експерт благодійної програми «Завт­ра.ua» Фонду Віктора Пінчука. Член редколегій журналів: «Посібник українського хлібороба», «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин», Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Селекція і насінництво». Плідна праця Ольги Іванівни відзначені срібною медаллю ВДНГ СРСР, почесними грамотами Української академії аграрних наук, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби з охорони прав на сорти рослин та відзнакою «Почесний сортовипробувач». Науковець з широким світоглядом, Ольга Рудник-Іващенко систематично організовує семінари, міжнародні конференції, бере активну участь у днях поля. Продовжує займатись науковою діяльністю, вивчаючи біологічні та фізіологічні властивості декоративних, ефіроолійних і лікарських рослин.

Olga I. Rudnyk-Ivashchenko
DSc (Agriculture).

Deputy Director on Research and Innovation, the Institute of Horticulture, National Academy of Agricultural Sciences. Fields of research: study of inheritance peculiarities of millet features and their genetically determined relations; method develop for exa­mination of plant varieties on distinction, homogeneity and stability; study of biological and physiological properties of decorative, fines and medicinal plants.