СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРудзінський Володимир  Васильович

Рудзінський
Володимир Васильович

Завідувач кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство» Житомирського державного технологічного університету

Доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України.
Наукові розробки Володимира Васильовича Рудзінського стосуються теоретичних основ оцінки ефективності вантажних автомобілів сільськогосподарського призначення та обґрунтування параметрів їх конструкції. За його участі створено та доведено до виробництва пошуково-рятувальні автомобілі високої прохідності, які використовуються в геологорозвідці, космічній, аграрній галузях. Він є розробником багатьох Державних стандартів України в галузі дорожніх транспортних засобів. Народився 9 липня 1942 р. у Києві. Закінчив Житомирський автодорожній технікум. Відслужив у лавах Радянської Армії. У 1965 р. вступив на автомобільний факультет Київського автомобільно-дорожнього інституту (КАДІ), отримав диплом з відзнакою, продовжив навчання в аспірантурі. У 1974 р. захистив кандидатську дисертацію. На ниві викладацької діяльності пройшов шлях від асистента до доцента кафедри автомобілів КАДІ. У 1991 р.

захистив докторську дисертацію, а у 1994 р. — присвоєно вчене звання професора. З 1998 р. по 2008 р. — заступник директора з наукової роботи ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут». З 2000 р. — академік Транспортної академії України. З 2011 р. — завідувач кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство» Житомирського державного технологічного університету. Під керівництвом та за участі В. В. Рудзінського розроблена типізація та здійснено районування дорожньо-кліматичних умов перевезення масової сільськогосподарської продукції по природно-економічних зонах України, впроваджено комплексний метод оцінки ефективності вантажних автомобілів в умовах сільського господарства. За його розробками успішно впроваджено центровивоз цукрового буряку в Черкаський області. У здобутку науковця — 150 наукових праць. В монографії «Автомобільний транспорт країни: стан, проблеми, перспективи розвит­ку», виданої у співавторстві, визначено шляхи європейської інтеграції автомобільного транспорту. Під редакцією Володимира Рудзінського видано навчальний посібник «Сертифікація та методи випробувань на автомобільному транспорті», де за результатами аналізу відряджень до Японії, США, ЄС, Китаю, як аудитора державного реєстру сертифікованого персоналу України, розкрито сутність технічного регулювання як процесу економічного та суспільного розвитку держав. Новітні інформаційно-керуючі технології висвітлюються у посібниках «Інтелектуальні транспортні системи автомобільного транспорту», «Экологические основы интеллектуальных транспортних систем». На кафедрі, яку очолює Володимир Васильович, впроваджено програми підготовки магістрів та докторів філософії (PhD) в сфері інтелектуальних транс­портних систем, які узгоджені з навчальними програмами ЄС. Розроблена вченим типова концепція сталого розвитку міста із застосуванням структури інтелектуальних транспортних систем успішно впроваджується у м. Житомир. Володимир Васильович є науковим керівником аспірантів, член спеціалізованої вченої ради при Національному транспортному університеті. Майстер спорту СРСР з велоспорту. Одружений, має двох доньок та трьох онуків. Життєве кредо: «Робити добро, бути корисним та мати спокійну совість».

Volodymyr V. Rudzinskyi
DSc (Engineering), Prof., Academician of the Transport Academy of Ukraine.

Chairman of Automobiles and Automobile Economy Department, Zhytomyr State Technological University. Fields of research: effectiveness evaluation of trucks for agriculture and study of design parameters, creating search and rescue vehicles of high flotation used in geological survey, space and agricultural fields.