СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРиндич Алла  Володимирівна

Риндич
Алла Володимирівна

Завідувач відділу фукціональної геноміки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

Член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор.
Алла Володимирівна Риндич належить до тих постатей у науці, біографія яких сповнена не так датами й роками, як відкриттями і досягненнями. Вчена є однією із фундаторів молекулярної біології в Україні, бази синтезу генів за проектом країн СЕВ «Ревертаза-онкоген», на основі якої вперше в СРСР було синтезовано ген. Дослідниця геномів ретровірусів і генів еукаріот, а також учасниця Всесвітнього проекту з дослідження генома людини під егідою Всесвітньої організації з дослідження генома людини (HUGO, з 1988 р.), метою якого є вивчення хвороб людини на генному рівні. Народилася 18 січня 1939 р. у Києві. У 1964 р. закінчила біологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біохімія». Трудова діяльність А. В. Риндич розпочалася в Інституті мікробіології та вірусології АН УРСР у 1963 р. і тривала до 1988 р.

Відтоді вчена постійно працює в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України: до 1992 р. — завідувач лабораторії, з 1992 р. — завідувач відділу функціональної геноміки. У 1989 р. захистила докторську дисертацію, з 1997 р. — член-кореспондент НАН України за спеціальністю «Молекулярна біологія». Упродовж 1995–2004 рр. обіймала посаду професора кафедри молекулярної біології КНУ імені Тараса Шевченка. Під керівництвом Алли Володимирівни в ІМБГ НАН України успішно проводяться дослідження в галузі структурної та функціональної геноміки, вивчаються питання протеоміки та білкової інженерії, молекулярних та клітинних біотехнологій. Вінцем наукової діяльності А. В. Риндич на сьогодні є близько 350 наукових праць, у тому числі 1 монографія, 2 авторських свідоцтва на винаходи. Наукова діяльність А. В. Риндич знайшла широке визнання міжнародної наукової спільноти, що підтверджують як численні запрошення її в якості симпозіального доповідача на міжнародних наукових форумах, так і її багаторічна участь у роботі комітету Європейської асоціації досліджень раку (EACR), Всесвітньої асоціації з дослідження геному людини (HUGO), в редакції журналу «Gene», у проведенні міжнародних шкіл під егідою ФЕБС та ЮНЕСКО. Співпрацювала з провідними закордонними науковими центрами Франції, Чехії, США, Італії, Німеччини, Китаю. Як запрошений професор читала курс лекцій у Новій Зеландії. Плідна наукова діяльність Алли Володимирівни відзначена премією НАН України ім. академіка С. М. Гершензона за цикл робіт «Структура і експресія еукаріотичних і вірусних генів». Більше того, вона є першим лауреатом цієї нагороди. Нагороджена почесною відзнакою НАН України «За наукові досягнення». У колекції відзнак також медалі, грамоти та інші урядові та академічні нагороди. Була заміжня за доктором біологічних наук, професором, членом-кореспондентом НАН України Вадимом Мусійовичем Кавсаном (світла пам’ять). Так складається життя, його насичують і радості, і печалі, і в їх круговерті важливо не зупинитися і продовжити свій шлях. Це підтверджує життєве кредо Алли Володимирівни: «Працювати, працювати, працювати!».

Alla V. RyndITch
DSc (Biology), Prof., Corresponding Member of NAS of Ukraine.

Chairperson of the Department of Functional Genomics, Institute for Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine. Fields of research: role of adapter/scaffold proteins in the formation and regulation of multiprotein complexes in the process of endocytosis, signal transduction, actin polymerization, viral infections and neuron functioning; regulation of gene expression at the level of alternative splicing; identification and characterization of genes associated with carcinogenesis (cancer).