СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПятков Віктор  Тимофійович

Пятков
Віктор Тимофійович

Професор кафедри стрільби, сучасного п’ятиборства і шахів Львівського державного університету фізичної культури

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор.
Досягши високих результатів на спортивній ниві, Віктор Тимофійович Пятков впроваджує нові форми і методи відродження традицій національної фізичної культури. Фундаментальне дослідження, зо­к­рема, присвятив підготовці стрільців-спортсменів. Народився 18 грудня 1940 р. у селі Монастирище Чернігівського району Приморського краю (Росія). Вищу освіту здобув у ГЦОЛІФК (нині — Російський державний університет фізичної культури, спорту, молоді і туризму) на педагогічному факультеті за спеціальністю «Фізична культура та спорт». Закінчив виш майстром спорту СРСР з кульової стрільби. Чотири роки працював керівником фізичного виховання Жадовського радгоспу-технікуму, згодом за конкурсом обраний завідувачем кафедри фізичного виховання Семипалатинського педагогічного інституту у Казахстані, де викладав 11 років. Захистив кандидатську дисертацію у м. Моск­ва. З 1984 р. обіймає посаду завідувача кафедри ЛДУФК, у 2002 р. захистив докторську дисертацію.

Основні напрями досліджень: науково-методичне забезпечення підготовки олімпійців і основних кандидатів; теоретично-методичні основи техніко-тактичної підготовки стрільців-спортсменів; зміцнення здоров’я людини за допомогою спеціальних фізичних вправ; моделювання інтерактивних систем у галузі фізичної культури та спорту. Віктор Тимофійович — автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, виданих в Україні, Росії, Польщі, Казахстані та Білорусі. Найважливіші з них — «Теорія і методика стрілецького спорту», патенти України на винаходи, монографії, брошури з рекомендаціями підготовки збірних команд України до Олімпійських ігор. Багаторічна праця Віктора Пяткова на посаді завідувача кафедрою сприяла формуванню високого наукового потенціалу колективу та підвищенню якості підготовки спеціалістів з фізичної культури. Студенти кафедри досягли найвищих спортивних результатів: заслужені майстри спорту України, чемпіони Олімпійських ігор, чемпіони світу і чемпіони Європи. Віктор Тимофійович підготував 4 кандидатів наук та понад 100 магістрів України та Польщі. У 2008 р. передав завідування кафедрою своєму колишньому студенту, молодому докторанту, а сам продовжує працювати професором кафедри. Упродовж 1984–2006 рр. — керівник комплексної наукової групи збірної команди України з кульової стрільби. У 2004–2009 рр. Вища атестаційна комісія України призначала Віктора Тимофійовича експертом комісії з фізичного виховання і спорту. За активну участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації нагороджений почесною грамотою Вищої атестаційної комісії України. Відзначений почесними грамотами Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту, Львівської обласної ради, управління з питань фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації. Член спеціалізованої вченої ради Львівського державного університету фізичної культури за спеціальністю «Олімпійський і професійний спорт». Головний редактор електронного наукового фахового видання «Спортивна наука України». Одружений, має двох дітей. Життєве кредо Віктора Пяткова влучне і муд­ре — удосконалення.

Viktor T. PYatkov
DSc (Physical Education and Sports), Prof.

Professor of the Department of Shooting, Modern Pentathlon and Chess, Lviv State University of Physical Culture. Fields of research: guidance for the preparation for Olympic competitors and main candidates; theoretical and methodological foundations of technical and tactical training of shooter athletes; improvement of human health through specific exercises; interactive systems modelling in the field of physical culture and sport.