СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПтащенко Ліана  Олександрівна

Птащенко
Ліана Олександрівна

Професор кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Доктор економічних наук, професор.
Народилася 2 лютого 1963 р. у Києві. Закінчила економічний факультет Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Економіка підприємства». Трудовий шлях розпочала старшим бухгалтером у централізованій бухгалтерії управління громадського харчування Київського міськвиконкому. З 1993 р. брала безпосередню участь у процесах приватизації та демонополізації підприємств Полтавської області, обіймаючи посади провідного спеціаліста відділу у справах роздержавлення власності та демонополізації виробництва (1993–1996), начальника підвідділу-головного спеціаліста Головного управління економіки Полтавської ОДА (1996–2004), начальника відділу нагляду та звітності учасників фондового ринку у Полтавському територіальному управлінні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (2004–2005). Ініціатор та виконавець запровадження моніторингу соціально-економічних наслідків приватизації в регіоні та моніторингу інвестиційно-привабливих підприємств

Полтавської області. У 2004 р. захистила кандидатську, 2010 р. — докторську дисертації. Провідний науковець Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Ліана Птащенко є членом науково-технічної та вченої рад університету, спеціалізованих вчених рад. З 2014 р. — професор кафедри фінансів і банківської справи. Коло наукових інтересів Ліани Олександрівни охоплює дослідження наслідків трансформаційних процесів в Україні, державне та корпоративне управління, державну конкурентну політику, корпоративні фінанси. Розробила інноваційні програми й проекти: модель удосконалення фінансового й організаційного управління промисловим підприємством на основі впровадження збалансованої системи показників; формування системи навчання інноваційному фінансовому управлінню на підприємствах малого та середнього бізнесу в умовах кризи та ресурсних обмежень; підвищення рівня фінансової грамотності малозабезпечених та соціально вразливих груп населення. Автор понад 140 праць, 9 монографій, з них 2 — одноосібні. Відповідальний секретар наукового журналу «Економіка і регіон», член редакційної колегії «Gulustan Black Sea Scientific Journal of Academic Research» (Тбілісі, Грузія). За багаторічну сумлінну працю нагороджена почесними грамотами МОН України (2011), Полтавської обласної державної адміністрації (2010). Надійною підтримкою для Ліани Олександрівни є родина — мати Ганна Йосипівна Карамаш, чоловік Олександр Володимирович, сини Антон і Артем та четверо чудових онуків. Життєве кредо: «Кожен хоче змінити людство, та мало хто замислюється над тим, як змінити себе».

Liana O. Ptashchenko
DSc (Economics), Prof.

Professor of Finance and Banking Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. Fields of research: consequences of transformation processes in Ukraine, public and corporate governance, state competition policy, corporate finance, innovative financial and strategic management models, economic security.