СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПроценко Тарас  Олександрович

Проценко
Тарас Олександрович

Начальник Державного науково-дослідного інституту МВС України, генерал-майор міліції

Доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
Професор Тарас Олександрович Проценко — провідний спеціаліст у сфері державного управління, адміністративного права, кримінально-процесуальної діяльності. Маючи багатий керівний досвід та неабиякі організаторські здібності, успішно спрямовує роботу провідної наукової установи МВС України за різними напрямами досліджень. Народився 13 березня 1956 р. у с. Любомудрівка Борзнянського району Чернігівської області. У 1983 р. закінчив Київський торгово-економічний інститут, отримав кваліфікацію економіста. У 2003 р. здобув другу вищу освіту, закінчив Академію державної податкової служби України (нині — Національний університет державної податкової служби) за спеціальністю «Правознавство» (є магістром з організації та управління правовою роботою). Починаючи з 1978 р., Т. О. Проценко обіймав керівні посади в МВС України. У 1996 р. був відряджений для проходження

служби в податковій міліції Державної податкової адміністрації Украї­ни. Упродовж 1997–2000 рр. — заступник начальника факультету підготовки, перепідготовки та під­вищення кваліфікації працівників податкової міліції, а з 2000 до 2006 рр. — проректор Національної академії Державної податкової служби України. З 2006 по 2008 рр. Тарас Проценко — проректор Академії управління МВС України. З 2008 р. й дотепер — начальник Державного науково-дослідного інституту МВС України. Основні напрями діяльності Інституту: право, психологія, кримінологія, криміналістика; організація оперативно-розшукової діяльності, боротьби з економічною злочинністю, технічного захисту інформації; проблеми створення озброєння, спеціального транспорту, засобів індивідуального захисту та активної оборони. У 2002 р. Тарас Олександрович захистив кандидатську дисертацію з державного управління на тему «Діяльність органів виконавчої влади в регіоні України: організаційно-правові засади». Того ж року здобув учене звання доцента кафедри адміністративного права та адміністративної і кримінально-процесуальної діяльності. У 2008 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Адміністративне право і процес», «Фінансове право», «Інформаційне право». Він є автором понад 100 наукових праць, серед яких монографії, навчальні посібники, підручники, статті. Коло наукових інтересів професора Т. О. Проценка широке: шляхи вдосконалення діяльності органів виконавчої влади в регіонах України; права людини; поліцеїстика; проблеми вдосконалення діяльності податкової служби. За значний особистий внесок у розвиток податкової служби, сумлінну та самовіддану працю нагороджений нагрудним знаком «За честь і службу» (2003), є почесним працівником податкової служби України. У здобутку Тараса Олександровича також нагрудні знаки «Петро Могила» (2007), «За внесок у розвиток університету ДПА» (2011), відзнака «Закон і честь» (2009). Цікавиться історією і культурою рідного краю, сприяючи його процвітанню, входить до керівної ланки товариства «Чернігівське земляцтво». Одружений, має сина та доньку, двох онуків. Життєве кредо: «Боротися та перемагати!»

Taras O. Protsenko
DSc (Law), Prof., Honoured Worker of Education of Ukraine.

Head of the State Research Institute, MIA of Ukraine, Major-General of militia. Fields of research: improvement of executive body activity in the regions of Ukraine; human rights; police science; improvement of tax service activity.