СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРассказова Ольга  Iгорівна

Рассказова
Ольга Iгорівна

Завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Харківської гуманітарно-педагогічної академії

Доктор педагогічних наук, професор.
Провідний педагог та науковець Ольга Ігорівна Рассказова поєднує високий професіоналізм, ідейну зрілість та організаторський талант. Працюючи 23 роки у вищих навчальних закладах освіти, ефективно використовує нові прогресивні технології, зробивши особистий внесок у розвиток інклюзивної освіти. Народилася у 1969 р. У 1991 р. закінчила Харківський державний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Геологічна зйомка пошук та розвідка покладів корисних копалин», кваліфікація — інженер-геолог. Другу вищу освіту здобула в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, де отримала кваліфікацію соціального педагога. Згодом захистила кандидатську дисертацію на тему «Організація творчої діяльності учнів у позашкільному закладі». З 2005 р. — доцент кафедри соціальної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Докторську дисертацію Ольга Рассказова захистила у 2014 р. в спеціалізованій вченій раді Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2015 р. отримала диплом професора.

З 2010 р. — завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Харківської гуманітарно-педагогічної академії. У колі досліджень — розвиток соціальності особистості в умовах соціальної та освітньої інклюзії та інтеграції. Ольга Рассказова видала низку статей, методичних посібників, а також монографію «Розвиток соціальності учнів в умовах інклюзивної освіти: теорія та технологія». Під керівництвом О. І. Рассказової виконуюся та захищаються наукові дослідження з проблем розвитку соціальної компетентності та суб’єктності студентської молоді, підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до роботи з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями. Ольга Ігорівна — педагог, що має значний досвід практичної роботи з дітьми та підлітками. Перше місце роботи — центр дитячої творчості, де працювала 8 років, обіймаючи посади керівника гуртка та методиста. Під керівництвом Ольги Рассказової організовано роботу студентської волонтерської групи «Відкрите серце», метою діяльності якої є допомога дітям з обмеженими можливостями та їхнім сім’ям. Очолює Центр гендерної освіти Харківської гуманітарно-педагогічної академії, що створений у 2009 р. з метою надання науково-практичної допомоги працівникам соціальної сфери щодо впровадження ідей гендерної рівності в навчально-­виховний процес, запобігання насильству у всіх сферах життя суспільства, протидії торгівлі людьми тощо. Наукова та соціальна активність поєднується з широкими сімейними обов’язками й динамічним дозвіллям. Велика радість та надія матері — дві веселі й розумні доньки, завдяки яким хочеться посміхатися та змінювати життя на краще.

Olha I. Rasskazova
DSc (Pedagogics), Prof.

Chairperson of the Department of Social Pedago­gics and Social Work, Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy. Fields of research: development of social individual in terms of social and educational inclusion and integration.