СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОсадчук Олександр  Володимирович

Осадчук
Олександр Володимирович

Завідувач кафедри радіотехніки Вінницького національного технічного університету

Доктор технічних наук, професор.
Розробки і винаходи Олександра Володимировича Осадчука демонструвалися на міжнародних виставках України, Угорщини, Румунії, Польщі, Німеччини, Китаю, Індії, В’єтнаму, Сербії, на яких отримали медалі та схвальні відгуки фахівців. Народився 24 березня 1969 р. у Вінниці. Закінчив із відзнакою Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Мікроелектронні напівпровідникові прилади». Захистив кандидатську дисертацію стосовно розробки оптичних перетворювачів (1996), докторську — щодо радіовимірювальних приладів (2002). Завідувач кафедри радіотехніки ВНТУ з 2003 р. Працював також на посаді директора інституту міжнародних зв’язків ВНТУ (2009–2012) . Олександр Осадчук започаткував новий науковий напрям з розробки радіовимірювальних мікро­електронних сенсорів з частотним вихідним сигналом на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором. Розробив концепцію побудови радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів на основі термо-, фото-, магніто-, тензо-, волого- та газореактивного

ефектів у чутливих біполярних і польових напівпровідникових структурах. Створив новий клас радіовимірювальних мікроелектронних перетворювачів температури, тиску, оптичного випромінювання, магнітного поля, вологості, концентрації газу, швидких нейтронів, витрат газу і рідин, які працюють у широкому діапазоні частот з покращеними метрологічними й економічними показниками. Розробив радіотехнічні пристрої на основі реактивних властивостей та від’ємного опору в транзисторних елементах, зокрема, помножувачі частоти, електричнокеровані ємності та індуктивності, фазообертачі та інші. Автор 600 наукових праць, серед яких 17 монографій, 9 навчальних посібників, 210 патентів на винаходи України та Російської Федерації. На виставці винаходів IFIA у м. Белград (Сербія) в 2007 р. науковець отримав дві золоті медалі Нікола Тесла та золоту медаль МОН Російської Федерації. На Міжнародній виставці «ELEKTRONIKA 2007» у м. Каунас (Литва) — Диплом Литовської академії наук, на виставці винаходів IFIA VII «Міжнародний салон винаходів» у м. Севастополі (2011) — Гран-Прі. Проходив стажування у Німеччині за програмою «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої, фізична та біомедична електроніка». Під керівництвом Олександра Осадчука захищено 7 кандидатських дисертацій. Член редколегій наукових журналів «Вісник Він­ницького політехнічного інституту», «Наукові праці ВНТУ», «Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технології», «Інформа­ційні технології та комп’ютерна інженерія». Олександр Осадчук — майстер спорту України зі стрільби з лука. Неодноразовий чемпіон Вінницької області у категоріях олімпійський, класичний та блочний лук. Неодноразовий призер чемпіонатів та кубків Вінницької області. Чемпіон України серед молоді (1985, 1986), бронзовий призер Чемпіонату СРСР (1985). Срібний призер Чемпіонату України (командний залік) у 2012 р. Срібний призер Міжнародних змагань (командний залік) у 2011, 2012 рр. Президент Вінницької обласної федерації стріль­би з лука з 2008 р. Організатор і головний суддя змагань міського, обласного та республіканського рівня. Тренер збірної університету зі стрільби з лука на громадських засадах. Одружений, має сина.

Oleksandr V. Osadchyk
DSc (Engineering), Prof.

Chairman of the Department of Radio Engineering, Vinnytsia National Technical University. Fields of research: development of radio microelectronic sensor with a frequency output signal based on the reactive properties of transistor structures with negative resistance; creating a new class of radio microelectronic converters of temperature, pressure, optical radiation, magnetic fields, humidity, gas concentration, consumption of gas and liquids working in a wide frequency range with improved metrology and economic indicators.