СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОсипова Лариса  Анатоліївна

Осипова
Лариса Анатоліївна

Завідувач кафедри технології вина та енології Одеської національної академії харчових технологій

Доктор технічних наук, професор.
Народилася у 1951 р. у ст. Анатолія Алтайського краю. У 1976 р. закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю технологія виноробства. Вся трудова діяльність присвячена кафедрі технології вина та енології, де пройшла шлях від лаборанта до завідувача кафедри. Педагогічну роботу Лариса Анатоліївна Осипова успішно поєднує з науково-дослідною. Основні напрями досліджень: наукове обґрунтування ефективної переробки виноградної, фруктово-ягідної і пряно-ароматичної рослинної сировини; оптимізація процесу кріофракціонування виноградних вин з різними показниками хімічного складу; розробка інноваційних технологій вин і напоїв з лікувальною дією; визначення констант термостійкості мікроорганізмів для розробки науково обґрунтованих параметрів пастеризації напівсухих і напівсолодких вин, слабоалкогольних і безалкогольних напоїв. Інноваційні розробки вченої базуються на концепції випуску екологічно чистої продукції без вживання небезпечних для здоров’я людини синтетичних імітаторів

кольору, смаку, аромату та хімічних консервантів. Л. А. Осипова є автором понад 145 публікацій, у тому числі 19 патентів. Видала монографії (у співавторстві) «Функціональні напої» (2007), «Качество во имя жизни» (2009), «Углеводы винограда и вина» та «Органические кислоты винограда и вина» (2012–2015), «Актуальні проблеми управління виноградо-виноробним комплексом» (2014). Має чудову родину: батьків, сестру, чоловіка, доньку, двох онучок, а також надійних друзів, які надихають її на самовіддану працю. Життєве кредо — працювати до сьомого поту, робити якомога більше доброго і корисного, сприяти професійній та етичній освіті студентів, не залишатися байдужою до чужої біди.

Larysa A. Osypova
DSc (Engineering), Prof.

Chairperson of the Department of Wine Techno­logy and Oenology, Odesa National Academy of Food Technologies. Fields of research: scientific grounds for the efficient processing of grape, fruit and berry, aromatic and spicy plant materials; process optimization of grape wine cryofractionation with different indices of chemical composition; development of innovative technologies for wines and beverages with a therapeutic effect; constant defining for heat resistance of microorga­nisms to develop scientifically grounded parameters of wine and beverage pasteurization.