СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНовосядлий Степан  Петрович

Новосядлий
Степан Петрович

Професор кафедри комп’ютерної інженерії і електроніки Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

Доктор технічних наук, професор, член-корес­пондент Української академії наук національного прогресу.
Народився 1 січня 1943 р. у с. Волків Перемишлянського району Львівської області. У 1959 р. вступив на фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. З 4 курсу перевівся на факультет автоматики і напівпровідникової електроніки Львівського політехнічного інституту. Працював інженер-технологом, інженер-конструктором, начальником бюро, заступником головного технолога Інституту мікроприладів. З 1972 р. — головний технолог заводу «Позитрон» (м. Івано-Франківськ). Серед наукових досягнень — розробка високочастотного планарного германієвого транзистора 1Т 311, операційного підсилювача К140УД1, логічних схем cерії К172, К178. Працюючи головним технологом в концерні «Родон» (м. Івано-Франківськ) захистив кандидатську дисертацію. У 1989 р. — головний конструктор спеціального конструкторського бюро «Орізон». Степан Новосядлий провів понад 120 науково-дослідних робіт, в результаті

яких запустив виробництво на двох великих заводах Івано-­Франківська та Києва. У 1989 р. Степану Новосядлому присвоєно звання «Заслужений працівник електронної промисловості СРСР». Як головного інженера СКТБ «Орізон» запросили на посаду професора кафедри радіофізики і електроніки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, яку він очолив у 2005 р. Під його керівництвом акредитовані та ліцензовані спеціальності «Радіофізика і електроніка» та «Комп’ютерна інженерія», створено науково-навчальну лабораторію за напрямом «Інформаційні системи». З 2012 р. — професор кафедри комп’ютерної інженерії і електроніки. Напрями наукових досліджень: САПР твердотільної електроніки, дослідження матеріалів та процесів субмікронної технології ВІС на кремнії і арсеніді галію, програмування мікроконтролерів і мікропроцесорів при проектуванні функціонально закінчених виробів. Розробив понад 40 типів активних RC-фільтрів і технологію їх виготовлення. У 2003 р. захистив докторську дисертацію. Опублікував більше 250 праць, 5 монографій, 75 патентів на винахід. Підготував понад 100 провідних спеціалістів в галузі електроніки. За результатами публікацій у 2000–2006 рр. С. П. Новосядлий увійшов до списку 100 кращих спе­ціалістів світу у галузі мікроелектроніки і комп’ю­терної техніки, нагороджений срібною медаллю та сертифікатами Кембриджського наукового центру. Син Руслан — доктор медичних наук, працює у США над розробкою препаратів для лікування раку печінки та молочних залоз. Донька Ірина — кандидат мистецтвознавства. Онук Святослав успішний програміст.

Stepan P. Novosiadlyi
DSc (Engineering), Prof.

Professor of Computer Engineering and Electro­nics Depart­ment, Vasyl Stefanyk Precarpathian Natio­nal University. Fields of research: CAD solid-state electronics, study of materials and processes of submicron GIC technology on silicon and gallium arsenide, programming of microcontrollers and microprocessors in functionally complete product designing.