СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОгоренко Вікторія  Вікторівна

Огоренко
Вікторія Вікторівна

Асистент кафедри психіатрії факультету післядипломної освіти державного закладу «Дніпропетровська медична академія»

Доктор медичних наук.
Наукові дослідження, проведені Вікторією Вік­торівною Огоренко, успішно впроваджені у практику охорони здоров’я України. Комп’ютерну методику психометричного обстеження для оптимізації діагностичного процесу використовують сімейні лікарі. Народилась 2 червня 1967 р. у м. Дніпропет­ровськ. У 1990 р. закінчила лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту (нині ДЗ «Дніпропетровська медична академія») за спеціальністю «Лікувальна справа». Трудову діяльність розпочала у 1992 р. лікарем-психіатром Дніпропетровського лікувально-виробничого об’єднан­ня «Міжобласний клінічний психоневрологічний центр». З 1995 по 2011 рр. — лікар-психіатр психосоматичного відділення обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. З 2001 р. працює асистентом кафедри психіатрії факультету післядипломної освіти ДЗ «Дніпропетровська медична академія» за сумісництвом, з 2011 р. — за основним місцем роботи. У 2003 р. Вікторія Огоренко захистила кандидатську, у 2012 р. — докторську дисертацію, яка присвячена вивченню

психічних розладів при пухлинах головного мозку. У колі наукових інтере­сів — вивчення органних та системних порушень психосоматичного характеру, симптоматичних психічних порушень, а також розробка та впровадження в практичну діяльність комп’ютерного психометричного тестування як методу, що значно підвищує ефективність діагностичного процесу. Веде широку науково-дослідну роботу за планово-дослідним напрямом кафедри, а також розробляє власні напрями. Зокрема, активно бере участь у розробці науково-практичних підходів до вирішення проблем в області психосоматики та психотерапії для реабілітації та підвищення якості життя пацієнтів онкологічного профілю. Автор понад 50 наукових праць, монографій та методичних посібників. Постійно бере участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, пленумах, на яких виступає з доповідями. У своїй діяльності Вікторія Вікторівна керується словами Гіппократа: «Любов до лікарського мистецтва — це і є любов до людства». Джерелом натхнення у житті і роботі вважає сім’ю, в якій завжди може розраховувати на допомогу і підтримку чоловіка та батьків. Подружжя виховало двох чудових дітей — сина і доньку.

Viktoria V. Ogorenko
MD.

Assistant of Psychiatry Department, Postgraduate Studies Faculty, State Establishment «Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine». Fields of research: study of organ and systemic disorders of psychosomatic nature, symptomatic mental disorders; development and practical implementation of computer psychometric testing as a method that significantly increases the efficiency of diagnostic process.