СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНіколаєнко Володимир  Анатолійович

Ніколаєнко
Володимир Анатолійович

Завідувач кафедри архітектури будівель та містобудування Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Доктор архітектури, професор.
Відомий архітектор Володимир Анатолійович Ніколаєнко вміє знайти нестандартні рішення, про­явити творчу індивідуальність. Викладаючи методологічні основи формування архітектурно-типологічної структури споруд та комплексів, націлює студентську аудиторію на власний пошук і постійне удосконалення. До авторитетної думки професора прислухаються на засіданнях експертної та вченої рад. Народився 12 травня 1957 р. у с. Цегів Горохівського району Волинської області. У 1979 р. отримав диплом Полтавського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Архітектура» з присвоєнням кваліфікації архітектора. У 1979–1980 рр. обіймав посаду архітектора Ялтинського філіалу «КримНДІпроект» у м. Ялта. В складі містобудівної архітектурної майстерні брав участь у розробці генерального плану м. Ялти. З 1980 р. працює на архітектурному факультеті в Полтавському інженерно-будівельному інституті (нині — Полтавський національний технічний університет (ПНТУ) імені Юрія Кондратюка).

З 1981 по 1984 рр. навчався в аспірантурі Київського інженерно-будівельного інституту. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд». З 1993 по 1996 рр. — докторант Київського національного університету будівництва та архітектури. У 1999 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури». У 2003 р. отримав звання професора. У 2006 р. очолив кафедру дизайну архітектурного середовища та містобудування ПНТУ імені Юрія Кондратюка, а з 2015 р. — завідувач кафедри архітектури будівель та містобудування. Володимир Анатолійович є автором 1 монографії та майже 100 наукових робіт. Під його керівництвом успішно захистились 2 доктори та 10 кандидатів наук. Брав участь у роботі спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських ди­сертацій міст Києва, Львова, Харкова, Одеси, Донецька та Полтави як член ради та опонент. Очолює спеціалізовану вчену раду при ПНТУ імені Кондратюка за спеціальностями «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» та «Містобудування та ландшафтна архітектура». Багато років працював у експертних радах ВАК, ДАК, МОН України. Викладацьку роботу поєднував з проектною діяльністю. У 2002 р. за високу якість проектування лабораторного нафтогазового корпусу ПНТУ імені Юрія Кондратюка отримав диплом Держбуду України як переможець конкурсу на кращі будинки та комплекси, збудовані та прийняті в експлуатацію 2001 р. в Україні. Він є членом містобудівної ради м. Полтави. Нагороджений нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2008) та «Відмінник освіти» (2015).

Volodymyr A. Nikolaienko
DSc (Architecture), Prof.

Chairman of the Department of Building Architecture and City Planning, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. Fields of research: landmark restoration, city planning and landscape architecture.