СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНелеп Віталій  Миколайович

Нелеп
Віталій Миколайович

Професор кафедри економіки агропромислових формувань Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Народився 7 листопада 1937 р. у с. Покалів Овруць­кого району на Житомирщині. Закінчив факультет «Економіка сільського господарства» Київського фінансово-економічного інституту. Упродовж 1958–1959 рр. працював економістом Житомирської обласної планової комісії, з 1959 до 1962 рр. — головним економістом колгоспу «Пам’яті Леніна» у с. Сінгури Житомирського району. З 1965 р. дотепер трудовий та науковий шлях пов’язаний з альма-­матер, де пройшов становлення від асистента до завідувача кафедри економіки агропромислових формувань (1982–2004), нині — професор кафедри. Професор В. М. Нелеп заснував науково-педагогічну школу з планування на аграрних підприємствах і агропромислових формуваннях. Підготував 7 кандидатів та 2 докторів економічних наук — С. І. Дем’яненка і О. О. Єранкіна. Серед основних векторів наукової роботи: планування на аграрних підприємствах, організація і планування АПК,

обґрунтування продуктово-­ринкової стратегії агропродовольчого комплексу України та перспективних організаційно-правових форм господарювання на селі. У 1982 р. захистив докторську дисертацію в Інституті економіки АН України. Опублікував понад 250 наукових праць, у т. ч. 7 монографій, 13 підручників і навчальних посібників, понад 100 статей у наукових збірниках та періодичних виданнях. Віталій Нелеп — автор підручників, які використовуються практично в усіх університетах України, що здійснюють підготовку економістів-аграрників. Зробив вагомий внесок в естетичне виховання студентів та гуманізацію економічної освіти, у 2013 р. побачив світ посібник «Економіка і мистецтво». Бере активну участь у державній атестації наукових працівників та законотворчій діяльності. Тривалий час був членом експертної ради ВАК України, брав безпосередню участь у розробці проектів законів України та указів Президента. У 1980-х рр. очолював при Міністерстві вищої і середньої освіти СРСР Всесоюзну секцію зі спеціальності «Планування сільського господарства», яка об’єднувала 16 інститутів народного господарства. За багаторічну плідну наукову та педагогічну діяльність Віталій Нелеп нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2011), Почесною грамотою президії УААН (2002), Подякою Кабінету Міністрів України (2003), почесними грамотами Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України, КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Одружений, має сина і двох внуків. Життєве кредо: «В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота, нехай тендітні руки етики торкнуть Вам серце і вуста» (Ліна Костенко).

Vitalii M. Nelep
DSc (Economics), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Professor of Agro-Industrial Formations Econo­mics Department, V. Hetman Kyiv National Economic University. Fields of research: planning at agricultural enterprises, organization and planning of agro-industrial complex, foundation of product-market strategy of agro-industrial complex of Ukraine.