СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМоскаленко Олена  Вячеславівна

Москаленко
Олена Вячеславівна

Завідувач кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди

Доктор юридичних наук, професор.
Основним напрямом наукових досліджень правознавця, педагога Олени Вячеславівни Москаленко є правове регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування. Дослідження характеризуються низкою інноваційних підходів, широкою постановкою наукових проблем та практичним спрямуванням, підвищеною увагою до особистості людини як найголовнішої соціальної цінності. Народилася 7 листопада 1973 р. у м. Харків. У 1995 р. закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (нині — Харківський національно-педагогічний університет, ХНПУ) за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури». Другу вищу освіту у цьому ж виші здобула за спеціальністю «Правознавство», має фах юриста, викладача правових дисциплін. З 1995–1998 рр. — викладач кафедри україно­знавства Харківського національного автомобільно-дорожнього технічного університету.

З 1998–2001 рр. — доцент кафедри педагогічного правознавства Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. У 2003 р. захистила кандидатську, у 2013 р. — докторську дисертацію на тему «Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання». З 2005 р. по 2010 рр. — доцент, заві­дувач кафед­ри кримінально-правових дисциплін. З 2014 р. — завіду­вач кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права, а з 2015 р. — професор кафедри. Під керівництвом Олени Москаленко здійснюється науково-дослідна робота кафедри за темою «Проблеми Європейської інтеграції держави і права України». Розробляються навчальні програми, методичні рекомендації в рамках Болонського процесу та у відповідності до вимог кредитно-модульної системи підготовки фахівців. Проводиться наукова робота з дослідження різноманітних правових проб­лем державного будівництва і розвитку місцевого самоврядування на етапі розбудови Української держави, в якій людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека конституційно визначаються найвищою соціальною цінністю. Науковий доробок Олени Вячеславівни становить 70 наукових праць. Серед них монографії «Основні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування в умовах ринкової економіки», «Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект». Серед основних наукових статей: «Щодо прин­ципу державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав»; «Принцип солідарності та субсидування в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування»; «Соціальне страхування — основна форма соціального захисту від соціально-економічних ризиків»; «До питання про сутність соціального страхування»; «До питання запровадження окремих принципів загально­обов’язкового державного соціального страхування»; «Правовий статус страхувальників за за­гально­обов’язковим державним соціальним страхуванням»; «До питання реформування соціального страхування в системі соціального захисту населення в Україні»; «Поняття та ознаки міжнародних стандартів загально­обов’язкового соціального страхування» та ін. Олена Москаленко — активний учасник наукових конференцій, симпозіумів, семінарів. Член спеціалізованої вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Заміжня, має двох дітей.

Olena V. Moskalenko
DSc (Law), Prof.

Chairperson of the Department of State and Legal Disciplines, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Fields of research: legal regulation of obligatory state social insurance.