СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛейко Олександр  Григорович

Лейко
Олександр Григорович

Професор кафедри акустики та акустоелектроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Багатогранну творчу діяльність О. Г. Лейка формують три складові: наукова, технічна й педагогічна. Матеріали його досліджень відображені в більш ніж 150 наукових статтях, 3 монографіях, 1 підручнику, 5 навчальних посібниках та більше 100 патентів на винаходи. Загальний доробок Олександра Григоровича є вагомим внеском у розвиток акустичної науки в Україні, стосуючись проблем фізичної, технічної та біологічної акустики. Лекції вченого слухали фахівці з Франції, Китаю та Польщі. Народився науковець на Сумщині. У 1964 р. закінчив електроакустичний факультет Київського політехнічного інституту. З 1965 р. життя О. Г. Лейка нерозривно пов’язане з Державним науково-дослідним інститутом гідроприладів. Молодий спеціаліст пройшов шлях від інженера до заступника директора інституту з наукової роботи.

О. Г. Лейко створив теорію взаємодії акустичних, механічних та електричних полів елементів підводних акустичних антен у процесі перетворення ними енергії та її випромінювання в навколишнє середо­вище. У ході досліджень не тільки встановлені якісні та кількісні фізичні закономірності утворення акустичних полів системами тіл з урахуванням взаємодії при перетворенні енергії, а й вироблене уявлення про фізичну природу такої взаємодії та її принципову роль у формуванні акустичних властивостей антенних структур. Багато сил Олександр Григорович віддав експериментальним роботам, використовуючи їх як в умовах акустичних полігонів, так і в натурних умовах — на дрейфуючій станції «Северный полюс 14» та військово-морських флотах Радянського Союзу. В останнє десятиріччя під його керівництвом були створені акустичні прилади керування поведінкою тварин, які відкрили новий напрям вітчизняної технічної акустики — біологічний.

Під керівництвом О. Г. Лейка захищено 8 кандидатських та 1 докторська дисертації. Понад 20 років працює професором кафедри акустики та акустоелектроніки в НТУУ «КПІ», з 2005 р. — на постійній основі. Є членом спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій в Інституті гідромеханіки НАН України та НТУУ «КПІ» . У 2009 р. за видатні досягнення в розробках засобів технічної акустики удостоєний Державної премії в галузі науки і техніки. Плідна інженерна праця О. Г. Лейка відзначена державними нагородами — орденом «Знак пошани» та медалями. Дружина Олександ­ра Григоровича Нелія Сер­гіївна — кандидат тех­нічних наук, син Анд­рій — кандидат фізико-математичних наук. В сі­м’ї Андрія та Маргарити підростають дві чудові дівчинки — Світланка та Надійка.

Oleksandr G. Leiko
DSc (Engineering), Prof., Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Professor of Acoustics and Acoustoelectronics Department, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute». Fields of research: physical, technical and biological acoustics.