СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКухарчук Василь  Васильович

Кухарчук
Василь Васильович

Заступник директора з наукової роботи інституту електроенергетики та електромеханіки, завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань Вінницького національного технічного університету

Доктор технічних наук, професор.
Василь Васильович Кухарчук — провідний фахівець у галузі експериментальної інформатики, розвинув наукові дослідження у галузі метрології та вимірювання. Народився 19 вересня 1952 p. на Вінниччині. Закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини». З 1976 р. працював на інженерних посадах, в 1980 р. — начальник конструкторського бюро нестандартних засобів вимірювань Вінницького заводу радіотехнічної апаратури. У Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ) працює з 1983 р.: асистент, старший викладач, доцент ка­фед­ри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки. З 1995 р. — доцент та професор кафедри метрології та промислової автоматики. В 2001 р. — завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань. З 2006 р. на громадських засадах — заступник директора з наукової роботи інституту.

В. В. Кухарчук розробляє математичне, алгоритмічне, апаратне, програмне і метрологічне забезпечення вимірювальних систем, засобів автоматизованого контролю та технічної діагностики матеріалів, речовин та виробів. На кафедрі під керівництвом Василя Кухарчука провадяться дослідження: «Методи та засоби енерго- і ресурсозбереження в перетворювальній техніці», «Енергозберігаючі методи сертифікаційних випробувань моментних характеристик електричних машин», «Оптико-електронні вимірювальні перетворювачі парамет­рів обертального руху», «Методи частотно-часового аналізу вібросигналів та системи автоматизованого діагностування і прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів» та інші напрями. Виконуються також госпдоговірні науково-­дослідні роботи щодо програмного забезпечення та вдосконалення системи моніторингу вібраційного стану обертових частин гідроагрегатів Дністровської ГЕС-2, системи автоматизованого контролю температури роторних обмоток збудження гідрогенераторів ГА-1, ГА-2, ГА-3 Дністровської ГЕС-2. Прибуток за госпдоговірними склав 3, 5 грн пропорційно до кожної 1 грн вкладеної із держбюджету. Автор понад 300 наукових робіт: з них 7 монографій, 4 підручники, 7 навчальних посібників з грифом МОН; 11 патентів на винаходи СРСР, 2 — Росії, 37 — України; понад 200 статей у фахових виданнях. Підготував 5 кандидатів і 1 доктора технічних наук. Навчальний посібник з грифом МОН «Метрологічне забезпечення вимірювань і конт­ролю» зайняв 2-е місце на конкурсі у НТУ «КПІ», підручник «Тео­ретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле» — 1-е місце на конкурсі у ВНТУ. Входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій у ВНТУ. Експерт секції «Приладобудування» наукової ради МОН, експерт ВАК України з кібернетики, інформатики та приладобудування. Дійсний член Академії метрології України. Нагороджений почесними грамотами Вінницької ОДА та облради, ВАК України, почесною грамотою МОН, нагрудним знаком «Відмінник освіти». Одружений. З Людмилою Федорівною виховали сина Геннадія, мають онуків Олександру та Аріну. Життєве кредо: «Не бійся допомагати людям».

Vasyl V. Kukharchuk
DSc (Engineering), Prof.

Deputy Director on Research, the Institute of Po­wer Engineering and Electromechanics, Chairman of the Department of Theoretical Electrical Enginee­ring and Electrical Measurements, Vinnytsia National Technical University. Fields of research: experimental informatics; development of mathematical, algorithmic, hardware, software and metrological provision of measuring systems, automated testing and technical diagnostics instruments.