СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКуцевляк Валерій  Iсайович

Куцевляк
Валерій Iсайович

Завідувач кафедри стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії наук.
За роки самовідданої праці на ниві науки професор Валерій Іса­йович Куцевляк створив наукову школу з імплантації, повернув до повноцінного життя тисячі пацієнтів. Для учнів і послідовників він є прикладом високого професіоналізму, цілеспрямованості, життєвої стійкості і чуйності. Народився 18 серпня 1941 р. у Маріуполі. Щелепно-лицьовим хірургом твердо вирішив стати ще в дитинстві, коли бачив знівечених снарядами фронтовиків, що прийшли з війни. Із відзнакою закінчив медичне училище за спеціальністю «Зубний технік», вступив до Харківського медичного інституту. З третього курсу Валерій Ісайович перевівся на стоматологічний факультет Ставропольського стоматологічного інституту, який закінчив у 1967 р. Шлях у науці почав зі скромної посади старшого лаборанта кафедри стоматології Куйбишевського медичного інституту. Вже у 1971 р. став асистентом кафедри хірургічної стоматології, а у 1972 р. захистив

кандидатську дисертацію на тему «Остеосинтез переломів нижньої щелепи у дітей металевими спицями», з 1979 р. — доцент. У 1981 р. Валерій Ісайович організував і очолив кафедру стоматології дитячого віку Харківського медичного інституту, з 1988 р. — професор. У 1987 р. захистив докторську дисертацію на тему «Дистракційні і компресійні методи лікування аномалій і деформацій нижньої щелепи», завдяки йому в ХМІ була відкрита аспірантура зі стоматології. Під керівництвом Валерія Куцевляка на кафедрі організовані нові клінічні бази, підготовлено плеяду вчених — 2 докторів і 30 кандидатів медичних наук. Організовано дитяче щелепно-лицьове відділення на базі 4-ої міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги, яке в 2000 р. було переведено до ОДКБ № 1 м. Харкова. Здобутки наукової школи професора В. І. Куцевляка стали відомі в різних регіонах країни. Вперше в Україні В. І. Куцевляк ініціював створення курсу «Імплантологія» в навчальному закладі. Пріоритетними напрямами науково-практичної діяльності вченого та його учнів є компресійні і дистракційні методи лікування переломів нижньої щелепи, аномалій і деформацій обличчя, лікування укушених ран обличчя, запальних захворювань із застосуванням озонотерапії. Розробляються стоматологічні імплантати з сапфіра, титана, тантала, ендопротези для артропластики скронево-нижньощелепного суглоба; методи лікування з використанням ортодонтичних мікроімплантів, аутологічних стовбурових клітин в стоматології. З 2010 р. Валерій Ісайович створив і очолив кафедру стоматології дитячого віку, ортодонтії та імплантології в Харківській медичній академії післядипломної освіти. Нині під його керівництвом виконується 2 докторські та 4 кандидатські дисертації. Він є автором понад 380 наукових праць, 45 патентів і винаходів, 150 раціоналізаторських пропозицій, 7 навчальних посібників та 2 монографій. Творчий шлях Валерія Ісайовича відзначено безліччю нагород, почесними грамотами. Протягом 17 років очолював Харківське відділення Асоціації стоматологів України. Був позаштатним головним дитячим щелепно-лицьовим хірургом Харківської області. Чверть віку є членом спеціалізованої ради Полтавської стоматологічної академії. Входить до складу редколегій низки профільних видань.

Valerii I. Kutsevliak
MD, Prof., Honoured Scientist of Ukraine, Academician of the Ukrainian Academy of Sciences.

Chairman of the Department of Paediatric Dentistry, Orthodontics and Implantology, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education. Fields of research: maxillofacial traumatology, jaw distraction and compression, surgical orthodontics, dental implantology, use of stem cells in dentistry.