СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКуцевляк Валентина  Федорівна

Куцевляк
Валентина Федорівна

Завідувач кафедри стоматології та терапевтичної стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Доктор медичних наук, професор.
Наукові результати досліджень Валентини Федорівни Куцевляк, відомої вченої, лікаря-стоматолога, успішно використовують в практичній стоматології. Завдяки її розробкам впроваджено низькотемпературні методи лікування, які, зокрема, ефективні при патології пародонту. Зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим викладачем, вмілим керівником. Народилась 10 червня 1941 р. у станиці Переяслівська Брюховецького району Краснодарського краю. Батько працював директором школи, мати — заслужений вчитель Російської Федерації. У 1967 р. із відзнакою закінчила стоматологічний факультет Ставропольського медичного інституту, отримала диплом за фахом «Стоматологія». У 1972–1974 рр. — клінічний ординатор кафедри терапевтичної стоматології Куйбишевського медичного інституту. З 1974 по 1981 рр. — заступник головного лікаря і головний лікар міської стоматологічної поліклініки м. Куйбишева (нині — Самара), була позаштатним головним стоматологом міста.

У 1979 р. захистила кандидатську дисертацію, згодом переїхала до Харкова, де успішно продовжила наукову діяльність. У Харківському інституті удосконалення лікарів (нині — Харківська медична академія післядипломної освіти) працює з 1981 р. Спочатку — асистент, з 1987 р. — доцент, з 1989 р., після захисту докторської дисертації — професор, а з 1998 р. — завідувач кафедри стоматології та терапевтичної стоматології. Коло наукових інтересів: газообмін слизової оболонки порожнини рота і захворювання пародонту, кріотерапія і гіпотермія в стоматології, клітинна і тканева терапія в стоматології, профілактика стоматологічних захворювань, сучасні пломбувальні матеріали, депофорез в терапевтичній стоматології, стоматологічні аспекти Чорнобильської катастрофи та інше. Отримані результати доповідались на з’їздах, конференціях та міжнародних симпозіумах в Україні й за кордоном. Професор В. Ф. Куцевляк є автором понад 340 друкованих праць, у тому числі співавтор 3 монографій «Низкие температуры в стоматологии» (1990), «Стоматологические аспекты последствий Чернобыльской аварии» (2005), «Плацента: криоконсервирование, структура, свойства, перспективы клинического применения» (2011), 2 електронних посібників, 14 авторських свідоцтв, 17 патентів України. Під керівництвом Валентини Куцевляк захищені 27 кандидатських та 2 докторських дисертації. Вона є членом спеціалізованої вченої ради за фахом «Стоматологія» при Інституті стоматології м. Одеса. Валентина Куцевляк — не лише визнаний спеціаліст, а й активний громадський діяч. Очолює Харківський осередок Асоціації лікарів-пародонтологів України, експерт центру тестування по КРОК?3, член редакційної ради ряду стоматологічних видань. Нагороджена Подякою Президента України Леоніда Кучми, Грамотою Верховної Ради України, почесними грамотами МОЗ України, начальника головного управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації, відзнакою Асоціації стоматологів України. Чоловік — Куцевляк Валерій Ісайович — професор, щелепно-лицевий хірург, заслужений діяч науки і техніки України. Двоє дітей мають свої родини, усі медики, серед них 2 доктори медичних наук і 1 кандидат медичних наук. Росте надійна зміна — 4 онуків і 1 правнучка.

Valentyna F. Kutsevliak
MD, Prof.

Chairman of the Department of Dentistry and Therapeutic Dentistry, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education. Fields of research: gas exchange of the oral mucosa membrane and periodontal disease; cryotherapy and hypothermia, cell and tissue therapy in dentistry, prevention of diseases; modern filling materials; depotphorese in therapeutic dentistry; dental aspects of the Chernobyl disaster.