СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКредісов Вячеслав  Анатолійович

Кредісов
Вячеслав Анатолійович

Голова правління Всеукраїнського громадського об’єднання «Нова Формація», професор Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України.
Жити і працювати в цивілізованій правовій державі зі стабільною економікою, відчуваючи необхідність об’єднання малого та середнього підприємництва як головного платника податків у розвинутих країнах — природне прагнення людини, яка щиро вболіває за свою країну. Зокрема, Вячеслава Кредісова — підприємця-економіста, науковця, політика. Народився 30 вересня 1965 р. у Києві у родині видатного науковця Анатолія Кредісова — доктора економічних наук, академіка Академії наук вищої освіти України, члена президії та академіка-секретаря її економічного відділення, професора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка. Батьківський потяг до науки передався сину: Вячеслав на відмінно закінчив школу, з відзнакою — економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка і став дипломованим фахівцем з політичної економії. У 1989 р. вступив до аспірантури альма-матер, де займався розробкою

питань, пов’язаних із розвитком нових економічних відносин в Україні. У 1992 р. захистив кандидатську ди­сертацію «Управління умовами праці на виробництві». Після проголошення незалежності України, керуючись бажанням створення потужної економіки молодої держави, використовуючи власні знання та передовий досвід з питань економіки та виробництва зарубіжних країн, Вячеслав Анатолійович зайнявся підприємницькою діяльністю — створив групу фірм з офісами в Києві, Одесі, Харкові та Донецьку, яка займалася імпортом та дистрибуцією товарів широкого вжитку, виробництвом продуктів харчування, благодійницькою діяльністю. Згодом В. А. Кредісов виступив ініціатором створення громадської організації «Об’єднання «Нова формація», яке було зареєстроване у березні 1997 р. (з 2000 р. має всеукраїнський статус). Об’єднання готує та передає в законотворчі органи свої пропозиції для внесення їх до проектів, а також до діючих нормативних та законодавчих актів. У 2005–2006 рр. В. А. Кредісов займався питаннями управління департаментами фінансів, будівництва, економічної діяльності, а також Головного квартирно-­експлуатаційного управління Міністерства оборони України на посаді заступника міністра оборони Украї­ни. Вже за рік роботи Вячеслава Анатолійовича обсяг зданого в експлуатацію житла для військовослужбовців та звільнених у запас збільшився втричі. У 2005 р. В. А. Кредісов захистив докторську дисертацію «Розвиток підприємництва у сучасних транзитивних економічних системах», яка була чи не першою науковою роботою в Україні, що розкривала суть та проблеми вітчизняного підприємництва. З 2007 р. — доцент Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, з 2015 р. — професор. Наукову роботу вміло поєднує з підприємницькою діяльністю, сприяючи впровадженню наукових розробок у практику. Автор багатьох друкованих праць із економіки, зокрема монографій «Підприємництво — вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою», «Підприємництво в Україні — суть та умови формування». Член Громадських колегій Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, ДПА України, комітетів Верховної Ради тощо. В. А. Кредісов нагороджений Подякою Президента України «За сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток і зміцнення Української держави». Одружений, має двох синів.

Viacheslav A. Kredisov
DSc (Economics), Prof., Honoured Economist of Ukraine.

President of All-Ukrainian Public Association «New Formation», Professor at European University of Finance, Information Systems, Management and Business. Fields of research: development of new economic relations in Ukraine, the essence and the problems of domestic business.