СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКраснопольська Тетяна  Сігізмундівна

Краснопольська
Тетяна Сігізмундівна

Провідний науковий співробітник Інституту гідромеханіки НАН України

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.
Теорія динамічних систем — галузь діяльності Т. С. Краснопольської, а ключовими напрямами наукових пошуків ученої є вивчення закономірностей основних класів сталих регулярних та хаотичних режимів взаємодії рідини з твердими тілами і конструкціями при ідеальному та неідеальному збудженні. Тетяна Сігізмундівна започаткувала розробку нових для України напрямів фундаментальних досліджень: хаотичної динаміки коливальних систем з обмеженим збудженням та дослідження хрестоподібних хвиль на вільній поверхні рідини у контейнерах скінченних розмірів. Народилася 10 квітня 1951 р. у м. Ясинувата Донецької області в родині інженерів. Вищу освіту здобувала у 1968–1973 рр., з відзнакою закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Механіка». З 1973 до 1976 рр. навчалась у аспірантурі кафед­ри теоретичної механіки альма-матер. Професійне становлення розпочала у відділі теорії коливань Інституту механіки АН УРСР, де з 1976 р. працювала

інженером, молодшим та старшим науковим співробітником. З жовтня 2002 р. — старший, а з 2008 р. — провідний науковий співробітник відділу вихорових рухів Інституту гідромеханіки НАН України. У своїх наукових працях Тетяною Сігізмундівною, сумісно з доктором фізико-математичних наук О. Ю. Швецем, уперше в світі було встановлено можливість існування хаосу у коливальних системах з обмеженим збудженням. Отримані нові розв’язки задач взаємодії та досліджена хаотична адвекція в мєандруючих течіях, адвекція (так звана «лагранжева» турбулентність) та хаотичне змішування рідин. Одним з основних здобутків наукової діяльності Т. С. Краснопольської є розробка критеріїв якості та побудова теорії мір змішування в’язких рідин. Тетяна Сігізмундівна — автор більш ніж 130 опублікованих праць, з них 4 монографії, понад 120 статей в провідних наукових виданнях України і закордону, h-індекс дослідниці дорівнює 5. Найбільш відомі є такі книги, як «Нелинейное взаимодействие форм изгибных колебаний цилиндрических оболочек» (В. Д. Кубенко, П. С. Ковальчук, Т. С. Краснопольская, 1984), «Регулярная и хаотическая динамика систем с ограниченным возбуждением» (Т. С. Краснопольская, А. Ю. Швец, 2008). Активна учасниця конференцій, симпозіумів, з’їз­дів, які проводяться в нашій країні та за її межами. Т. С. Краснопольська виступала з доповідями на 19-му (Кіото, Японія), 20-му (Чикаго, США), 21-му (Варшава, Польща), 22-му (Аделаїда, Австралія) та 23-му (Пекін, Китай) Міжнародних конгресах з теоретичної та прикладної механіки (ICTAM), на конференціях Євромеха з механіки рідини (Велика Британія, 1991; Польща, 1994; Німеччина, 1997; Нідерланди, 2000), на спеціалізованих конференціях Міжнародного союзу з теоретичної та прикладної механіки (IUTAM) (Росія, 2006; Данія, 2008), Євромеха (Туреччина, 1998; Італія, 1999; Австрія, 2014; Франція, 2015) та ін. Плідною є співпраця Тетяни Сігізмундівни з різними департаментами Ейндховенського технологічного університету (Eindhoven University of Technology, The Netherlands) (Нідерланди). Тетяна Краснопольська є вдовою відомого українського вченого — лауреата Державної премії України 2013 р. В’ячеслава Володимировича Мелешка, талановитого вченого, широко відомого у наукових центрах світу.

Tatyana S. Krasnopolskaya
DSc (Physics and Mathematics), Senior Researcher.

Leading Researcher at the Institute of Hydromechanics, NAS of Ukraine. Fields of research: principles of the main classes of regular and chaotic steady state regimes of interaction of liquids with solids and structures under ideal and nonideal excitation.