СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКрасножон Михайло  Дмитрович

Красножон
Михайло Дмитрович

Заступник директора Українського державного геологорозвідувального інституту з наукових питань

Доктор геологічних наук, академік Української нафтогазової академії.
Відомий вчений-геофізик Михайло Дмитрович Красножон — спеціаліст в галузі інтерпретаційних та інформаційних технологій у нафтогазовій геології та геофізиці. Народився 27 жовтня 1942 р. у с. Перемога Баришівського району Київської області. Прагнення отримати омріяну професію розвідника надр привело Михайла Красножона у 1958 р. до Київського геологорозвідувального технікуму, де у 1961 р. здобув спеціальність техніка-геофізика. Після закінчення технікуму працював у польових партіях тресту «Укргеофізрозвідка», відслужив у Радянській Армії. З 1965 по 1970 рр. продовжив навчання на геологічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Геофізика». В Українському державному геологорозвідувальному інституті працює з 1970 р. Пройшов шлях від інженера-геофізика, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії, керівника Київського

геофізичного відділення до директора інституту. Нині — заступник директора з наукових питань. Наукова діяльність Михайла Красножона присвячена розробці та розвитку теорії і методики інтерпретації матеріалів геофізичних досліджень свердловин (ГДС). Розробив та програмно реалізував новий метод інтерпретації даних електричного каротажу — метод приведених кривих. Розробив алгоритмічне забезпечення повного циклу багатоваріантної комплексної інтерпретації матеріалів ГДС та суміжної інформації. Сформулював принципи побудови інтегрованих інтерпретаційних технологій. Розробив структуру та склад інформаційної бази ГДС. На основі теоретичних, методичних і програмних розробок створив комп’ютеризовану технологію комплексної інтерпретації матеріалів ГДС «Геопошук», яка стала галузевим стандартом в Україні, та є програмно-­методичним посібником для навчання студентів. Автор понад 70 наукових праць, з яких 6 — монографії. Фахівець в галузі організації та управління науковими дослідженнями. За ініціативою та під керівництвом Михайла Красножона створено єдиний галузевий науково-дослідний інститут УкрДГРІ, який здійснює наукове супроводження геологорозвідувальних робіт на всі види корисних копалин та моніторинг надрокористування; створено матеріально-технічну базу для проведення наукових досліджень. Керівник геофізичного відділення Української нафтогазової академії, член редколегії журналу «Мінеральні ресурси України», науково-технічного віс­ника «Каротажник» (Росія), заступник головного редактора збірника наукових праць УкрДГРІ, член двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій. Підготував більше 10 кандидатів наук. Михайла Красножона удостоєно звання «Почесний розвідник надр», нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня (2004), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), медаллю ім. В. І. Лучицького, срібною та золотою відзнаками Спілки геологів України. Одружений, має сина Юрія, доньку Наталію, зятя Олега та невістку Ольгу та виховує 4 онуків: Віку, Антона, Ярославу та Настю. Життєве кредо: «Чесність, порядність, доброта», «Успішна людина — це результат самовідданої праці».

Mykhaylo Krasnozhon
DSc (Geology), Academician of the Ukrainian Oil and Gas Academy.

Deputy Director of the Ukrainian State Geological Survey Institute on Science. Fields of research: design and development of theory and methodology of material interpretation of well geophysical research (WGR); design and software implementation of a new method of electrical logging data interpretation; algorithm software development of complete cycle of multivariate complex interpretation of WGR material and logging information.